Overordnede planer 2014-2017

Her finder du kommunens politik for fortsat drift, den generelle plan for fortsat drift, samt kommunens sundhedsberedskabsplan.

Politik for Fortsat Drift

Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder. Både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift.

Politik for Fortsat Drift skal være med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt, og at Silkeborg Kommune har den robusthed, der skal til for at håndtere uventede hændelser på betryggende vis.

Hent Politik for Fortsat Drift 2014-2017 (pdf)

 

Generel plan for Fortsat Drift

Silkeborg Kommune skal være en robust virksomhed. Robustheden skal blandt andet måles på kommunens evne til at opretholde kritiske funktioner for borgere og virksomheder – også når større og uventede hændelser indtræffer.

Generel plan for Fortsat Drift sikrer en entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større eller uventede hændelser. 

Hent Generel plan for Fortsat Drift 2014-2017 (pdf)


Sundhedsberedskabsplan 2014-2017

Godkendt af Byrådet 16. december 2013.

Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at Silkeborg Kommunen inden for sundheds- og omsorgsområdet har planlagt og kan yde en koordineret indsats i ekstraordinære situationer for hurtigst muligt at opnå en normaliseret tilstand.

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Silkeborg Kommunes samlede beredskabsplan og har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab.

Hent Sundhedsberedskabsplanen 2014-2017 (pdf)

Information om ebolavirus

Risiko for smitteoverførsel af ebolavirus til Danmark er meget lille, men du kan følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af ebolavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/ebolavirus-sygdom