Indsatsplan for strømnedbrud

Plan til brug i tilfælde af strøm- og itnedbrud på Rådhuset i Silkeborg Kommune


Hvornår træder beredskabsplanen i kraft?

 • Strøm og internet er ikke længere tilgængeligt.
 • Silkeborg Kommune kan ikke levere online webkort.
 • Krisestaben skal have tilgang til offline webkort, så det er muligt at orientere sig geografisk.

Hvem skal alarmeres?

 • Krisestaben alarmerer beredskabet, at de skal tage offline løsningen i brug.
 • Krisestaben alarmerer Informatik, der så arbejder på at få en online løsning i luften.

Opgaver

 • Informatik skal hurtigst muligt sikre, at webkort igen bliver tilgængeligt online.

Handlinger

 • Krisestab og beredskab bruger offline løsning indtil online løsningen igen fungerer.
 • Medarbejdere fra Informatik sørger for at få oprettet forbindelse til online webkort og informerer krisestaben.
 • Brand og Redning holdes orienteret undervejs og har mulighed for at benytte offline webkort indtil strøm nedbruget er løst.

Ledelse og organisation

 • Ledelse og medarbejdere fra Informatik. De orienterer krisestaben, når problemet er løst.

Bemanding og udstyr

 • GEO PDF til rådighed på beredskabets pc.
 • GIS koordinatorerne leder og udfører indsatsen på online delen.
 • Medarbejdere i Informatik sørger for offline muligheder.

Kommunikation

 • GIS koordinatorer informerer beredskabet og de umiddelbare ledere.
 • Krisestaben informerer Informatik om nedbrud og utilgængelighed.

Kontaktoplysninger

Reno Lindberg: 2423 7789

Informatikchef Jakob H. Kirkegaard: 2420 7762 

Teknik- og Miljøchef Søren Peter Sørensen: 2051 7552

Beredskabsdirektør, Klaus V. Hebsgaard via Midtjysk Brand og Rednings vagtcentral: 8970 3599