Indsatsplan Særligt farlige sygdomme - VHC Døgn

Udarbejdet af: Afdelingsledere Søren Jacobsen og Ulla Knudsen
Godkendt af: Områdeleder Susanne Kongerslev Andersen
Dato: 18. december 2013

Situation

Smitsomme sygdomme som overføres mellem beboere og personale.

Der kan opstå epidemi.

De udsatte er både beboere, personale og eventuelt pårørende. 
 

Alarmering

Der kan være meldinger fra læge, embedslæge og sygehuse. Endvidere kan der være epidemier i Silkeborg Kommune.

Det er afdelingslederens ansvar at afdække de faktiske omstændigheder og orientere områdelederen.

Der tages stilling til, hvem der ellers alarmeres og det foregår via mail eller telefon. 
 

Opgaver

Der skal udarbejdes en plan for minimering af smitterisici, hygiejniske tiltag og eventuelle skærpede omstændigheder.

Der skal opgraderes i forhold til hygiejnen, og hvilke virkemidler der kan tages i anvendelse.
Der tages stilling til eventuel isolation. 
 

Handling

Der tages kontakt til egen læge.
Der tages kontakt til hygiejnesygeplejerske i Region Midtjylland.
Der tages eventuel kontakt til embedslægen. 
Medarbejderne informeres med henblik på arbejdet i praksis. 
 

Ledelse og organisation

Afdelingsledere og områdelederen koordinerer. 

 

Bemanding og udstyr

Det er medarbejderne, der indgår i indsatsen, og med de hjælpemidler der bliver anbefalet af læger, hygiejnesygeplejerske og embedslæge. 

 

Kommunikation

Afdelingslederen informerer via mail, beboersystem og i særlige tilfælde pr. telefon.

Alle involverede medarbejdere skal informeres. 

Pårørende, ledsager, skole og arbejde informeres efter behov . 
 

Kontaktoplysninger

Centerleder Jes Svenninggaard, tlf. 24 88 39 61

Områdeleder Susanne Kongerslev Andersen, tlf. 30 68 98 09

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Jævnlig fokus på hygiejne. 

Oplysninger om pandemisk influenza: www.sst.dk. Her findes blandt andet Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. pandemisk influenza.