Indsatsplan Særligt farlige sygdomme - VHC Botilbud og udkørende teams

Udarbejdet af: Områdeleder Lone Eiersted
Godkendt af: Centerleder Jes Svenninggaard
Dato: 18. december 2013

Situation

Smitterisici for borgere og personale i botilbud og hjemmevejledningen  

 

Alarmering

En borger/medarbejder kan få konstateret en særlig smitsom sygdom ved lægen.
Sker dette, tages kontakt til afdelingslederen, som får fat i embedslægen. Det er embedslægen der afklarer det videre forløb. 
 

Opgaver

Vi skal minimere alle former for smitte risici ved at have interne retningslinjer for hygiejne med videre  

 

Handling

Er der konstateret en særlig smitsom sygdom, handles der således:
• Medarbejder kontakter afdelingsleder
• Afdelingsleder får hurtigst muligt fat i embedslægen
• Embedslægen koordinerer den øvrige indsats 
 

Ledelse og organisation

Afdelingslederen har ansvaret for at følge op på processen i forhold til hvad der skal ske, såfremt en borger/medarbejder har fået konstateret en særlig smitsom sygdom. Det er embedslægen der tager stilling til det videre forløb i forhold til behandling, særlige forholdsregler og så videre.

Vi skal minimere risici på tilbuddene ved at udarbejde retningslinjer for hygiejne indsatser med videre. Afdelingsleder og AMR er ansvarlige herfor 
 

Bemanding og udstyr

Alle indgår, og har en forpligtigelse i forhold til at overholde de hygiejne standarder der er foreskrevet i retningslinjer herfor. Det være sig brug af handsker, afspritning af hænder med videre. 

 

Kommunikation

• Afdelingsleder kontaktes pr. telefon
• Embedslæge kontaktes pr. telefon
• Pårørende kontaktes pr. telefon
• Øvrige medarbejdere kontaktes såfremt de skal tage særlige forholdsregler
• Afdelingsleder kontakter Områdeleder pr. telefon 
 

Det er afdelingslederen der udstikker proceduren for hvordan personale og beboere skal forholde sig i forhold til smitsom sygdom.
AMR og afdelingsleder følger op på interne retningslinjer, og om de bliver fulgt som anvist 

 

Kontaktoplysninger

Centerleder Jes Svenninggaard, tlf. 24 88 39 61

Områdeleder Lone Eiersted, tlf. 30 92 78 35