Indsatsplan - Særligt farlige sygdomme BHC Solbo

Udarbejdet af: Områdeleder Unna Koldbæk
Godkendt af: Afdelingsledere Poul Svejstrup og Lone Bitsch
Dato: 14. marts 2014

Situation

Når der konstateres smitsomme sygdomme som overføres mellem beboere og personale.

Der kan opstå epidemi og i værste tilfælde pandemi.

De udsatte er beboere, personale, pårørende og frivillige / alle kommer på Solbo.

 

Alarmering

• Når en borger eller personale får konstateret en farlig smitsom sygdom ved lægen, kontaktes afdelingslederne.

• Afdelingslederne kontakter embedslæge, denne afklarer det videre forløb.

• Der kan også komme en udmelding fra embedslægen omkring epidemi hvis denne modtages af en personale kontakter personalet afdelingslederen.

• Alarmeringen foregår via telefon/ mobil 

 

Opgaver

• Smitterisiciene skal minimeres, der sættes fokus på hygiejne, der laves skærpede tiltag.

• Der skal tages stilling til isolation. 

 

Handling

Er der konstateret en særlig smitsom sygdom handles der således:

• Personale kontakter afdelingsleder

• Afdelingsleder kontakter embedslægen

• Afdelingsleder kontakter områdeleder

• Områdeleder kontakter center leder 

 

Ledelse og organisation

• Afdelingslederen har ansvaret for at følge op på processen i forhold til Hvad der skal ske, såfremt en borger eller personale har fået konstateret en smitsom sygdom.

• Det er embedslægen der tager stilling til det videre forløb i forhold til behandling, særlige forholdsregler med mere.

• For at minimerer risici skal der udarbejdes retningslinjer for hygiejne indsatsen med mere.

• Afdelingsleder og AMIR er ansvarlige for dette.

 

Bemanding og udstyr

Alle indgår, og har en forpligtelse i forhold til at overholde retningslinjen, for hygiejne indsatsen.

Retningslinjen gennemgås i intro forløbet, som alle nye medarbejder får samt på intern Audit.

 

Kommunikation

Interne:
• Det er afdelingslederne der udstikker retningslinjen for hvordan beboere og personale skal forholde sig i forhold til smitsom sygdom.

• Afdelingsleder og AMIR følger op på den interne retningslinje.

Ekstern:
• Afdelingsleder kontakter pårørende, frivillige, skole med mere.

 

Kontaktoplysninger

• Afdelingslederen kontaktes pr. telefon
• Embedslægen kontaktes pr. telefon
• Områdelederen kontaktes pr. telefon
• Centerlederen kontaktes pr. telefon
• Pårørende kontaktes pr. telefon 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Jævnlig fokus på hygiejne