Indsatsplan - Vold og trusler om vold VHC

Udarbejdet af: Carsten Andersen
Godkendt af: Jes Svenninggaard
Dato: 27. februar 2014

Situation

Vold er den adfærd en person viser, når han/hun truer, skader eller ødelægger genstande eller skader andre personer.

Voldelig adfærd er fysisk og/eller psykisk overskridelse af et andet menneskes grænse, hvorved personen føler sig truet eller krænket.

Indsatsen skal virke forebyggende, således at volden/truslen om vold optimalt set undgås. 
 

Alarmering

Alarmeringen kommer fra involveret personale enten direkte eller indirekte (kan høre støj med videre)

Personalet forventes at bære mobil alarmenhed, hvis der kan opstå vold eller trusler om vold.

Hvis ikke, kontaktes alarm 1-1-2. 
 

Opgaver

Konflikten skal forsøges nedtrappes/afviklet.

Forlad om muligt stedet – vær altid opmærksom på flugtveje.

Forsøg at tale borgeren til ro og skab ro omkring situationen.

Forsøg at skærme andre borgere – få dem fjernet fra stedet. 
 

Handling

Tilkald om muligt en kollega eller anden form for hjælp.

Hvis det er fare for overfald, forsøg at forlade lokalet og søg tilflugt i lokale, der kan aflåses.

Kontakt hurtigst muligt afdelingsleder, der tager kontakt til relevante andre aktører. 
 

Ledelse og organisation

Medarbejderne, der er involveret i hændelsen, er ansvarlig for at de aftalte procedurer sættes i værk.

Afdelingslederen følger op på hændelsen og er ansvarlig for den efterfølgende dokumentation, arbejdsskaderegistrering, eventuel politianmeldelse med videre.
 

Bemanding og udstyr

Alle tilbud har mulighed for tryghedsalarmer i samarbejde med Brand og Redning. 

 

Kommunikation

Alle episoder drøftes efterfølgende i AMR-regi og på personale møder.

Eksterne samarbejdspartnere orienteres i det omfang, det giver mening.

Der udarbejdes en risikovurdering på borgeren, der skal kendes af alle samarbejdspartnere. 
 

Kontaktoplysninger

Afdelingsleder/områdeleder

Ved politianmeldes orienteres Handicap –og Psykiatrichef Dorte Eastwood, mobiltelefon 2349 5658 
 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der skal foreligge en risikovurdering på borgere, der har udvist voldelig adfærd.