Indsatsplan IT-nedbrud i forhold til medicin - VHC Lysbro Uddannelsescenter

Udarbejdet af: Afdelingsleder Niels Folke
Godkendt af: Områdeleder Lena Gaarde
Dato: 18. december 2013

Situation

I forhold til nuværende procedure er der ingen fare i forhold til nærværende indsatsplan, idet vi printer/udfylder papirblanket, på den enkelte borger, ved medicinudlevering. Blanketterne opbevares i grupperne tæt på borgeren.
Ved længerevarende IT-nedbrud, vil vi ved problematikker vedrørende medicin, tage telefonisk kontakt til botilbud og/eller pårørende. 
 

Kontaktoplysninger

Områdeleder Lena Gaarde, tlf. 51 15 59 80

Afdelingsleder Niels Folke, tlf. 51 71 53 63