Indsatsplan IT-nedbrud i forhold til medicin VHC Dag

Udarbejdet af: Afdelingsleder Lone Nielsen
Godkendt af: Områdeleder Lena Gaarde
Dato: 20. november 2013

Situation

I forhold til nuværende procedure er der ingen fare i forhold til nærværende indsatsplan, idet vi udfylder papirblanket, på den enkelte borger, ved medicinudlevering. Blanketterne opbevares samlet, på Kernens/Den Blå gårds kontor.
Ved længerevarende IT-nedbrud, vil vi ved problematikker vedrørende medicin, tage telefonisk kontakt til botilbud og/eller pårørende. 
 

Kontaktoplysninger

Områdeleder Lena Gaarde, tlf. 51 15 59 80

Afdelingsleder Lone Nielsen, tlf. 24 82 87 18