Indsatsplan IT-nedbrud i forhold til medicin - VHC Botilbud og udkørende teams

Udarbejdet af: Områdeleder Lone Eiersted
Godkendt af: Centerleder Jes Svenninggaard
Dato: 18. december 2013

Situation

IT nedbrud, som kan medføre at personalet ikke kan få adgang til borgerens medicinkort 

 

Alarmering

Opstår akut

• IT afdelingen kontaktes
• Ml. 16-08 og i weekender kontaktes EL selskabet
• Afdelingsleder orienteres
• Afdelingsleder orienterer områdeleder 
 

Opgaver

For at sikre at borgere får hjælpen rekonstrueres planlægningen af medicin udlevering og øvrige opgaver hos borgerne:
• Medarbejderne forsøger sammen at rekonstruere deres kørelister blandt andet  ved at se på de gamle kørelister, stamkort, kalenderbøger og lignende
• Den udskrevne dagsplan kan eventuelt bruges til at huske alle borgerne
• Medicinkort læses ved borgerne, for at sikre at de ordinerede behandlinger udføres
• De individuelle planer rekonstrueres ved hjælp af medarbejderes erfaringer

De praktiserende læger orienteres om at kommunen har IT-svigt, hvorfor de ikke kan modtage information via mails. Der dokumenteres manuelt på papir med borgerens cpr. nummer og dato. Efterfølgende skrives notaterne ind i borgernes journaler.
Al kommunikation sker via mobiltelefoner, aftalerne dokumenteres på borgerens papir med cpr.nummer og dato. 
 

Handling

Det er vigtigt at der hos hver borger i dennes medicin skab til enhver tid er et opdateret medicinkort, således at borgeren til enhver tid kan få den behandling, det har behov for. 

 

Ledelse og organisation

Medarbejderne koordinerer indsatsen i perioden i samarbejde med afdelingslederen. 

 

Bemanding og udstyr

Alle medarbejdere.
Borgeren har hver deres hæfte/blok med cpr. nr. hvori der dokumenteres i perioden. 
 

Kommunikation

Når der sker strømsvigt, kontaktes i rækkefølge:

• IT afdelingen mellem 8-16 på hverdage
• EL selskabet
• Afdelingsleder
• Områdeleder 
 

Kontaktoplysninger

Centerleder Jes Svenninggaard, tlf. 24 88 39 61

Områdeleder Lone Eiersted, tlf. 30 92 78 35