Indsatsplan IT-nedbrud i forhold til medicin - SPC

Udarbejdet af: Områdeleder Iben Tulstrup Kristensen
Godkendt af: Centerleder Kirsten Slumstrup
Dato: 18. december 2013

Situation

Ved IT-nedbrud vil det være svært at få fat i opdateret medicinoversigt elektronisk, men jævnfør medicinhåndteringen skal der foreligge opdateret udskrift/oversigt over aktuel medicin. 

 

Kommunikation

Ved IT-nedbrud i Socialpsykiatrisk Center kontaktes nærmeste leder, som iværksætter afdelingens indsatsplan for IT-nedbrud

 

Kontaktoplysninger

Centerleder Kirsten Slumstrup, tlf. 21 25 47 60

Områdeleder Iben Tulstrup Kristensen, tlf. 77 89 60 81

Områdeleder Jacob Busk, tlf. 40 30 39 70