Indsatsplan Evakuering - VHC Døgn

Udarbejdet af: Afdelingsleder Ulla Knudsen
Godkendt af: Områdeleder Susanne Kongerslev Andersen
Dato: 18. december 2013

Situation

Der opstår brand eller andre hændelser der ødelægger boligen. 

 

Alarmering

Alarmen kan komme fra naboer, beboere eller personale.

Kolleger på arbejde alarmeres.

Herefter sikres det at beboerne kommer væk fra faren.

Brandvæsnet alarmeres på 1-1-2 
 

Opgaver

Afværge og/eller begrænse de skadelige påvirkninger.

Der er fokus på at begrænse personskade. 
 

Handling

1. Få et overblik og advare det øvrige personale.
2. Red beboerne væk fra faren.
3. Tilkald brandvæsnet

Der indkaldes eventuelt ekstra personale.

Når der er ro på alarmeres:
Afdelingsledere, øvrige ledere og pårørende. 

 

Ledelse og organisation

Dem der er på arbejde har det overordnede ansvar.

Der er udarbejdet særlige evakueringsplaner på de enkelte steder, således at man ved, hvilke bygninger, andre institutioner, busser man har til rådighed for midlertidig ophold for beboerne. 
 

Bemanding og udstyr

Stedets brandbekæmpelses udstyr: Brandtæpper, brandslanger og hånd-ildslukkere. 

 

Kommunikation

Kolleger skal informeres

Det personale der er til stede informerer.

Afdelingsleder, områdeleder og pårørende informeres. 
 

Kontaktoplysninger

Centerleder Jes Svenninggaard, tlf. 24 88 39 61

Områdeleder Susanne Kongerslev Andersen, tlf. 30 68 98 09

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Forberede og sikre at alle medarbejdere er bekendt med almindelig regler vedrørende forhold under brand på institutionen, og elementær brandbekæmpelse.

Der kan forekomme ulovlige magtanvendelser for at sikre at beboerne evakueres og forbliver i sikkerhed.