Indsatsplan Evakuering - VHC Dag

Udarbejdet af: Afdelingsleder Lone Nielsen
Godkendt af: Områdeleder Lena Gaarde
Dato: 20. november 2013

Situation

Evakuering af borgere ved pludselig opstået farlig hændelse 

Alarmering

Medarbejdere der opdager hændelsen, giver straks besked til øvrige medarbejdere og borgerne på stedet.

Evakuering iværksættes.

 

Opgaver

Borgerne skal være i fokus, både dem som skal evakueres og dem der skal skærmes, og guides væk fra hændelsen.
Der ringes 1-1-2 og sikres, at der er fri adgangsvej for brandvæsen eller ambulance. 
 

Handling

Medarbejderen som opdager hændelsen/ulykken underretter kolleger i egen gruppe. En af disse underretter afdelingsleder og/eller andre grupper på stedet. Medarbejderen som opdager hændelsen tager kontakt til Alarmberedskabet. Ringer 1-1-2.
Der kigges på tegning og beskrivelse over gruppens egen evakueringsplan og handling fortages ud fra anvisningerne.

Der kan eventuelt rekvireres hjælp fra andre grupper på stedet. 
 

Ledelse og organisation

Medarbejderne i gruppen har ansvaret for at lede indsatsen i gruppen. I forhold til øvrige grupper er medarbejderne i disse grupper ansvarlige for ”egne” borgere.

Hver gruppe har specifikt tilrettet evakueringsplan, som er tilrettet til deres borgergruppe og fysiske lokaliteter. 
 

Bemanding og udstyr

Gruppens medarbejdere indgår i indsatsen. Telefon findes i gruppen samt på kontoret. Egen mobil kan også anvendes.
I tilfælde af brand, er brandslukningsmateriel, indtegnet på gruppens evakueringsplan. 
 

Kommunikation

Medarbejderen der opdager hændelsen ringer 1-1-2.
Derefter kontaktes afdelingsleder af førnævnte medarbejder. Er afdelingsleder ikke tilstede kontaktes Områdeleder.
Afdelingsleder kontakter botilbud og/eller pårørende. 
 

Kontaktoplysninger

Der ringes til Alarm 1-1-2.
Afdelingsleder: Lone Nielsens mobil: 24 82 87 18
Områdeleder: Lena Gaardes mobil: 51 15 59 80