Indsatsplan Evakuering VHC Botilbud og udkørende teams

Udarbejdet af: Områdeleder Lone Eiersted
Godkendt af: Centerleder Jes Svenninggaard
Dato: 18. december 2013

Situation

I tilfælde af brand, oversvømmelse eller andet, der kan forårsage at beboere skal forlade deres hjem


De udsatte er udviklingshæmmede/sent udviklede borgere, der kan have svært ved at handle og agerer på egen hånd i krise situationer. 
 

Alarmering

Der er installeret røgalarmer i alle botilbud, og disse vil blive aktiveret i forbindelse med brand.

Personalet alarmerer videre til 1-1-2.
Når der ikke er personaledækning, (for eksempel om natten i bofællesskaberne), går alarmen direkte videre til brandstationen.

Afdelingslederen kontaktes af personalet/brandstationen

Områdelederen kontaktes af afdelingslederen 
 

Opgaver

Når røg eller ild er konstateret:
Begræns ulykken
Red personer:
Evakuer truede personer
Luk døre til rum
Foretag optælling
Alarmer:
Ring 1-1-2 – oplys nøjagtig adresse, hvor det brænder, hvad der brænder. Er der indespærrede. 
 

Handling

Indtil brand og redning er på ulykkesstedet, og overtager kommandoen, er det ÉN medarbejder der danner sig overblikket og tager teten. Øvrige medarbejdere og beboere følger denne medarbejderes instrukser. HUSK BEVAR ROEN!!

Ovenstående indsats skal koordineres med Midtjysk Brand og Redning. 
 

Ledelse og organisation

Se under handling 

 

Bemanding og udstyr

De tilstedeværende medarbejdere. Afdelingslederen hidkaldes.

Der er brandslukningsudstyr på matriklerne, som skal være kendt af alle medarbejdere – både i forhold til hvor det hænger, og hvordan det anvendes. 
 

Kommunikation

Afdelingslederen informerer områdelederen, som sørger for en videre kontakt internt


Afdelingslederen kontakter beboeres pårørende 
 

Kontaktoplysninger

Centerleder Jes Svenninggaard, tlf. 24 88 39 61

Områdeleder Lone Eiersted, tlf. 30 92 78 35