Indsatsplan - Evakuering BHC Solbo

Udarbejdet af: Områdeleder Unna Koldbæk
Godkendt af: Afdelingsledere Poul Svejstrup og Lone Bitsch
Dato: 14. marts 2014

Situation

At der opstår brand, oversvømmelse eller andre hændelser der ødelægger Solbo.

De udsatte er børn og Unge med varig nedsat funktionsniveau, der kan have svært ved at handle og agere på egen hånd i krise situationer.

Indsatsen er rettet mod beboer og personale.

 

Alarmering

• Der er installeret røgalarmer på alle værelser samt fællesarealer.

• Alarmen kan komme fra naboer, beboere eller personale.

• Personalet alarmerer videre til 1-1-2

• Personalet kontakter Afdelingslederen.

• Afdelingslederen kontakter områdelederen.

• Områdelederen kontakter Centerlederen.

 

Opgaver

• Begræns ulykken.
• Red personer:
• Evakuer truede personer
• Luk døre til rummet
• Foretag optælling

• Alarmer:
• Ring 1-1-2
• Oplys nøjagtige adresse
• Hvor det brænder
• Hvad der brænder
• Er der indespærrede eller sårede.

 

Handling

• Indtil Brand og redning er på Ulykke stedet, og overtager kommandoen, er der EN personale der danne sig overblikket og tager TETEN.

• De øvrige personaler og beboere følger den udvalgte medarbejders instrukser.

• Husk bevar roen!!!

• Ovenstående indsats skal koordineres med Brand og Redning når de kommer til Ulykke stedet.

 

Ledelse og organisation

Se under Handling. 

 

Bemanding og udstyr

De tilstedeværende personaler.
Afdelingslederen tilkaldes.

Der er brandslukningsudstyr på alle afdelinger. Der hænger evakueringsplaner på alle afdelinger som beskriver hvor brandslukningsudstyret hænger.

 

Kommunikation

Interne:
• Afdelingslederne informerer områdelederen, som sørger for at centerlederen bliver informeret.


Ekstern:
• Afdelingsleder og Områdeleder kontakter beboerens pårørende.

• Afdelingsleder og Områdeleder kontakter det personale der ikke er på arbejde.

 

Kontaktoplysninger

• Personalet alarmerer videre til 1-1-2
• Afdelingslederen kontaktes pr. telefon
• Områdelederen kontaktes pr. telefon
• Centerlederen kontaktes pr. telefon
• Pårørende kontaktes pr. telefon

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

• Der kan forekomme ulovlige magtanvendelser for at sikre at beboerne evakueres og forbliver i sikkerhed

• Hvis borger ikke kan forblive på Solbo på grund af skader skal der rettes henvendelse til VHC eller Sundhed og Omsorg for at afsøge om de kan hjælpe med indkvartering af borger.