Indsatsplan Dødsfald eller svær tilskadekomst af borger - SPC

Udarbejdet af: Områdeleder Iben Tulstrup Kristensen
Godkendt af: Centerleder Kirsten Slumstrup
Dato: 18. december 2013

Situation

En borger bliver pludselig dårlig eller dør. 

 

Handling

Den, der møder borgeren med akut opstået sygdom tilkalder efter vurdering omgående læge eller ambulance. Er vedkommende i tvivl, kontaktes altid en leder, som træffer den endelige beslutning om videre handling. Ved kommunikation omkring situationen:
1.Identifikation af dig og borgeren
2.Beskriv situationen
3.Baggrund – diagnoser og sygehistorie

Vær dog opmærksom på, at alle har pligt til at kontakte alarmcentralen ved akut livstruende situationer. I sådanne situationer skal der handles straks (ringes 1-1-2) Den ansatte i SPC skal blive hos borgeren indtil læge eller ambulance er ankommet. 
 

Kontaktoplysninger

Centerleder Kirsten Slumstrup, tlf. 21 25 47 60

Områdeleder Iben Tulstrup Kristensen, tlf. 77 89 60 81

Områdeleder Jacob Busk, tlf. 40 30 39 70