Indsatsplan Akut opstået sygdom, tilkald af læge til døende og ved dødsfald - VHC

Udarbejdet af: Afdelingslederne VHC
Godkendt af: Centerleder Vivi Altenburg
Dato: januar 2017

Situation

Instruks for hvordan ansatte i VHC forholder sig ved:
Akut opstået sygdom
Konstatering af død
Forventet dødsfald
Uventet dødsfald

 

Alarmering

Den der møder en borger med akut opstået sygdom / forværring i tilstand tilkalder efter en faglig vurdering omgående enten lægen, ambulancen eller sygeplejerske (hjemmeplejen).

Den ansatte skal blive hos borgeren indtil læge, ambulance eller sygeplejerske er ankommet.

Er der tvivl om, hvorvidt en person er død eller ej, er man forpligtet til at handle. Dette betyder bl.a. at man i nødsituationer har pligt til efter evne at iværksætte 1. hjælp, herunder at tilkalde hjælp.

Det er altid en læge, der konstaterer dødsfald. 
 

Opgaver

Forventet dødsfald: se vejledning ”en værdig død”.

Uventet dødsfald af borger, kræver omgående tilkald af læge.

Den der finder borger død, skal blive hos afdøde indtil tilkaldte læge ankommer.

Lægen der tilkaldes vurderer, om dødsfaldet skal indberettes til politiet.

Politiet afgør, om der skal afholdes retslægeligt tilsyn.

HVIS der skal afholdes retslægeligt tilsyn, skal den afdøde lades urørt indtil politiet har vurderet ligsynet. Den afdødes tøj, bandager, kanyler, dræn m.m. lades urørt og der må IKKE ryddes op eller gøres rent i boligen eller på stedet. 
 

Handling

Procedure ved akut sygdom / ulykke:

1. tilkald hjælp / stop ulykken
2. påbegynd 1. hjælp efter evne
3. bliv hos borgeren indtil læge eller ambulance kommer
4. tilkald evt. ekstra personale
5. find sygesikringsbevis og medicin liste
6. hvis muligt tag med på sygehuset
7. orientere pårørende
8. orientere afdelingsleder på sms, mail eller telefonisk
9. afdelingsleder informerer øvrige samarbejdspartnere herunder områdeleder m.fl.

Procedure ved uventet dødsfald:

1. ring 112
2. bliv hos borgeren indtil hjælpen kommer
3. lægen vurderer om politiet skal kontaktes
4. orientere afdelingsleder
5. orienterer pårørende
6. Hvis politiet vil have retslægeligt tilsyn – efterlades boligen som den er og aflåses. 
 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Alle ansatte, der i deres arbejde oplever situationer, der kan påvirke arbejdsmiljøet, skal orientere nærmeste leder for evt. hjælp og støtte i forhold den oplevede situation og den fremadrettede handling på arbejdspladsen.
 

Kontaktoplysninger 

Centerleder Vivi Altenburg, tlf. 24 98 14 82

Områdeleder Susanne Kongerslev Andersen, tlf. 30 68 98 09

Områdeleder Lone Eiersted, tlf. 30 92 78 35