Delplan for Socialafdelingen

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner finder du på de underliggende sider.

Kritiske funktioner

• Evakuering af borger i botilbud/dagtilbud
• Brand
• Dødsfald eller svær tilskadekomst af borger
• Særligt farlige sygdomme
• IT-nedbrud ifht medicin
• Strømafbrydelser
• Vold generelt

 

Afdelingens indsatsplaner og action cards

Indsatsplaner for alle tilbud under Socialafdelingen.
Tilbud under Socialpsykiatrisk Center(SPC):
• Akut døgn
• PH-Aktiv
• SPC-sekretariat
• Birkeparken
• Hinge
• Lupinvej
• Amerikavej
• Amerikavej-værested
• Narvikvej
• Møllegade
• Fuglemosevænget
• Bostedet.
• Mødestedet -Skoletorvet
• Værestedet –Bakkevænget
• Værestedet Oasen

Tilbud under Børnehandicap Center (BHC):
• Solbo

Tilbud under Voksenhandicap Center (VHC) - dag
• Lysbro Uddannelsescenter
• Kernen
• Den Blå Gård
• Frydenslund (både dag og døgn)

Tilbud under Voksenhandicap Center (VHC) -døgn
• Bakkehuset
• Horsensvej
• Tulipanvej
• Arendalsvej
• Klosterhaven
• Fyrrevænget
• Solbakkevej

Tilbud under Voksenhandicap Center (VHC) –
botilbud og udgående teams
• Gormsvej
• Bredhøjvej
• Nylandsvej
• Sandvejen
• Vesterbo
• Multihuset
• Klokbjerghøjen
• Grønnegade 8
• Frydenslund

Eventuelle Action Cards finder du under de enkelte tilbuds indsatsplaner.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Socialchefen vil være øverste leder i afdelingens krisestyring. I dennes fravær vil sektionslederen for det centerområde indsatsen vedrører træde ind i stedet for som leder.

Afdelingens stabskontor fungerer som mødested.

Lederen træffer afgørelse om niveauet for dokumentation i forbindelse med den opståede krise 
 

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab

Ved andre opstående kriser deltager socialchefen i den fælles krisestyring 

 

Alarmering

Alarmopkald kan komme fra borgere, medarbejdere, andre offentlige institutioner.

Modtager af et alarmopkald tager action på opkaldet og sørger derefter for at videregive oplysninger til nærmeste leder.

Nærmeste leder informerer socialchefen med kopi til centerlederen. 
 

Opgaver

Vi sikrer os at afdelingens hovedopgaver kan løses.

At der er overnatningsmulighed for de borgere som har behov herfor.
At borgere kan få den pasning og pleje som er nødvendig for livets opretholdelse. 
 

Informationshåndtering

Socialchefen sørger for at informere Kommunikationsafdelingen om den opstående hændelse.

I samarbejde med Kommunikationsafdelingen vurderes hvilke tiltag man skal tage for at viderebringe relevante oplysninger til medierne, de involverede borgere og medarbejdere.

De vurderer i hvilket omfang det politiske system skal have informationer og i givet fald hvornår 
 

Koordination og samarbejde

Socialchefen kontakter afdelingschefer i de andre afdelinger, hvis det er nødvendigt for at håndtere situationen korrekt.  

 

Krisekommunikation

Når den umiddelbare fare for forværring er overstået gives der relevant information videre internt i organisationen. Informationen gives via ledelsessystemet.

Det kan være nødvendig at informere eksternt for at undgå en forværring af den faretruende situation. Ledelsen og kommunikation foretager denne vurdering. 
 

Bemanding og udstyr

Socialchefen vurderer i samarbejde med den øvrige ledelse hvor mange ressourcer man skal bruge for at håndtere situationen. 

 

Kontaktoplysninger

Kontakt følgende personer:

Socialchef Dorte Eastwood tlf. 23495658 
Børnecenterleder: Jónhild Abrahamsen tlf. 21694007
Socialpsykiatriskcenterleder: Kirsten Slumstrup tlf. 21254760
Voksencenterleder: Jes Svenninggaard tlf. 24883961 
 

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Carsten Andersen
Godkendt af Dorte Eastwood den 20. oktober 2013