Action card - Strømafbrydelse

Udarbejdet af: Tove Thomsen
Godkendt af: Lene Søgård
Dato: 29. november 2013

Opgave

Omfanget af strømafbrydelsen undersøges (hvilket område er ramt, og hvor længe forventes afbrydelsen at vare).

Alt efter den forventede tidsmæssige strømafbrydelsen rekvireres nødstrømsforsyning (generator), og om nødvendigt indkaldes krisestaben.

Strømafbrydelse

Fold alle ud

Strømafbrydelse hvem gør hvad

Hvem

Rådhusadministratoren kontakter sektionslederen for Rådgivning og Vedligehold samt sektionslederen for Teknisk Service.

Rådhusadministratoren kontakter endvidere forsyningsselskabet.

Rådhusadministratoren sørger for at orientere ledelse og medarbejdere, der er omfattet af strømsvigt.

Tager strømforsyningen mere end 1 dag:

Medarbejdere fra Teknisk Service udfører selve opgaven med rekvirering af nødstrømsanlæg samt opsætning og nedtagning af dette.

Hvornår

Opgaven udføres umiddelbart efter, at strømsvigtet er konstateret.

Handling

Tager strømforsyningen mere end 1 dag:

Der skal skaffes nødstrømsanlæg (generator) fra forsyningsselskabet eller via Brand & Redning.

Der skaffes 2 x 20 liter dieselolie til generatoren. Kan skaffes ved Brand & Redning.

Nødstrømsanlæg placering:
Søvej 1 og 3 – p-pladsen øst for rådhuset
Østergade 1 – p-pladsen nord for Søjlehuset
Administrationsbygningen i Them – hvor det vil være optimalt
Jobcentret – efter nærmere aftale.

Installationsfirmaet Lindpro rekvireres til tilkobling af generatoren og interne opgaver i forbindelse med genetablering af strøm til de enkelte undertavler.

Bemanding

Hele døgnet vil opgaven udføres af rådhusadministratoren samt den servicemedarbejder, der fra Teknisk Service udpeges til at være driftsansvarlig for generatoren.

Udstyr

Se ovenfor.

Kontaktoplysninger

Rådhusadministrator, Poul Rey, Teknisk Service - tlf. 51 18 53 30
Sektionsleder, Søren Overgaard, Rådgivning og Vedligehold – tlf. 40 20 45 50
Sektionsleder, Poul Rey, Teknisk Service – tlf. 51 18 53 30

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Vær opmærksom på, om der er medicin og madvarer, som skal opbevares på køl.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Tove Thomsen.
Godkendt af Lene Søgård den 29. november 2013.