Uafhentet barn

Udarbejdet af: Projektleder Lotte Wrisberg
Godkendt af: Ken Engedal og Huno Jensen
Dato: 6. maj 2014

Situation

Et barn i dagtilbud eller SFO, som ikke selv må gå hjem, er ikke hentet, når tilbuddet lukker.

Alarmering

Medarbejderen konstaterer, at et barn ikke er hentet.

Opgave

At barnet oplever at være i trygge rammer.

Bliv på stedet sammen med barnet.

Handling

Den, som skulle hente barnet, forældrene og evt. andre pårørende kontaktes i nævnte rækkefølge på alle tilgængelige kanaler: Telefonisk, via arbejdspladsen, digitale medier, m.fl.

Hvis der ikke er opnået kontakt til barnets nærmeste i løbet af ½ -1 time, informeres den lokale leder. Straks herefter kontaktes Familierådgivningens Akutvagt.

Da det er efter åbningstid, sker det via politiet på telefonnummer 87 23 14 48.

Overdragelse af barnet koordineres med akutvagten.

Medarbejderen har ansvaret for barnets overdragelse til andre myndigheder.

Bemanding og udstyr

Adgang til barnets kontaktoplysninger

Kommunikation

Nærmeste leder informeres af medarbejderen næste dag.