Risiko for smitte med alvorlig sygdom

Udarbejdet af: Projektleder Lotte Wrisberg
Godkendt af: Ken Engedal og Huno Jensen
Dato: 6. maj 2014

Situation

Der er risiko for at børn og personale kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen/skolen.

Alarmering

Alarmen kan komme fra forældrene, embedslægen eller personalet.

Nærmeste leder kontakter embedslægen for region Midtjylland telefonnummer: 72 22 79 70.

Den lokale leder alarmerer:

  • Ledende sundhedsplejerske
  • Forvaltningen
  • Afdelingschefen
  • Institutions-/skolelederen.

Denne gruppe udgør en krisestab.

Afdelingschefen udpeger en kontaktperson til embedslægen.

Hvis alarmen kommer fra embedslægen, sørger modtageren af alarmen for, at den lokale krisestab alarmeres.

Opgave

Alle i risikogruppen informeres om smittefaren, og hvordan de skal forholde sig.

Handling

Embedslægen tager stilling til hvem, der skal informeres, hvornår det skal ske og udformer meddelelsen.

For de 0-6 årige skal (lovkrav iflg. Sundhedsloven) forekomsten af smitsomme sygdomme bekendes ved opslag.

Ledelse og organisation

Indsatsen ledes af den nedsatte lokale krisestab.

Relevante værnemidler efter embedslægens anvisninger.

Kommunikation

Den lokale krisestab udarbejder i samarbejde med embedslægen information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen.

Den lokale krisestab kontakter kommunikationschefen.

Evt. pressemeddelelse til lokale medier.