Alvorlig ulykke / Livstruende hændelse

Udarbejdet af: Projektleder Lotte Wrisberg
Godkendt af: Ken Engedal og Huno Jensen
Dato: 6. maj 2014

Situation

Et barn eller en voksen er kommet alvorligt til skade.

Alarmering

Se under handlinger

Opgaver

Handling

En medarbejder yder førstehjælp til den tilskadekomne. En kollega eller anden voksen ringer ved livstruende eller alvorlig skade 112 og herefter til pårørende til den tilskadekomne.

Medarbejderne sørger for at samle de øvrige børn i sikkerhed fra ulykken. Medarbejdere sørger for, at de øvrige børn kan være sammen i organiseret samvær med såvel hinanden som de voksne, som en del af den psykologiske førstehjælp - på eller omkring skolen/institutionen. Krise og psykisk førstehjalp.

Lederen kontakter PPR's børnekriseteam.

Ledelse og organisation

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. Den lokale ledelse har ansvar for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

Førstehjælpskasse og evt. hjertestarter se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Kommunikation

Den lokale leder informerer forvaltningen samme dag. Den lokale leder informerer efter aftale med de pårørende til den tilskadekomne, samtlige lokale medarbejdere og forældre om hændelsen ved opslag/elektronisk samme dag.

Den lokale leder sender dagen efter hændelsen notatet, som beskriver hændelsesforløbet vedr. den tilskadekomne, til forvaltningen.

Evt. pressehenvendelse håndteres af forvaltningen i samarbejde med kommunikation. Hændelsesforløbet drøftes i bestyrelsen.

Personalet, som tog vare på ulykken, nedskriver hændelsesforløbet samme dag.

Nærmeste leder indkalder forældrene til det tilskadekomne barn til en grundig orientering om hændelsesforløbet. Nærmeste leder drøfter personalets håndtering af ulykken med de involverede.

Kontaktoplysninger

Skolechef: Huno Jensen 2964 1955. Skoleafdeling 89 70 19 00.

Børn- og Familiechef: Ken Engedal 21 77 27 63. Børne- og Familieafdelingen 89 70 17 10.

Alarmcentralen 112

Krisehåndtering af Børnegruppen - se Krise- og psykisk førstehjælp 

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Lederen skal være opmærksom på personalets reaktion og behov for krisehjælp.

Forvaltningen stiller sig til rådighed for personalets bearbejdning af situationen.