Afhenter kan ikke tage vare på barn

Udarbejdet af: Projektleder Lotte Wrisberg
Godkendt af: Ken Engedal og Huno Jensen
Dato: 6. maj 2014

Situation

Den voksne, der skal hente et barn i pasning, er ikke i stand til at tage vare på barnet – f.eks. spiritus- eller narkotikapåvirket, psykisk ustabil.  

Personalet oplever, at afhenteren opfører sig utrygt.

Alarmering

Hvis der er en kollega på stedet, alarmeres denne om situationen.

Opgaver

At barnet oplever sig trygt og ikke til besvær.

Handling

Medarbejderen taler med afhenteren og vurderer afhenterens tilstand. Forsøg at få afhenteren på tomandshånd uden at bringe dig selv i fare.  

Få en anden voksen på stedet til at tage hånd om barnet. Medarbejderen forsøger at skabe en løsning i samarbejde med afhenteren. Måske er det tilstrækkeligt at lade bilen stå. Måske kan en anden i barnets netværk afhente barnet. Lykkes det ikke at finde en løsning i samarbejde med afhenteren, må medarbejderen vurdere, om bekymringen er af en sådan grad, at Familierådgivningens akutvagt kontaktes. Hvis afhenteren er beruset eller påvirket og trods anbefaling om at lade bilen stå alligevel kører, kontakter medarbejderen politiet.  

Ledelse og organisation

Medarbejderen har ansvaret for barnets overdragelse til andre myndigheder. Medarbejdere på stedet har ansvar for at handle i situationen. 

Kommunikation

Nærmeste leder informeres af den medarbejder, der talte med afhenteren. Det aftales, hvordan man følger op i forhold til barnet og afhenteren.

Kontaktoplysninger:

Familierådgivnings akuttelefon: 8970 1710 i normal arbejdstid kl. 8-15.

Politiet: 114 efter kl. 15. 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Den lokale leder skal være opmærksom på evt. behov for hjælp til konflikthåndtering. Den lokale leder drøfter efterfølgende episoden med forældrene og nævner muligheden for, at familien selv kan søge rådgivning og vejledning ved kommunen. Er der tale om et tilbagevendende problem, fortæller lederen forældrene, at institutionen/skolen skal foretage en underretning til Familierådgivningen. Drøft hvordan der følges op på episoden i forhold til barnet.