Delplan for Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen

Kritiske funktioner

At beskytte de børn og unge, som er i vores varetægt i dagtilbud, skole og på opholdssteder.

At samarbejde med familierne om krisehåndtering.

Afdelingens indsatsplaner og action cards

Indsatsplaner:

Afhenter kan ikke tage vare på barn
Alvorlig ulykke
Barn bortkommet fra dagtilbud
Dødsfald
Ekstremt vejr

PLOV
Risiko for smitte med alvorlig sygdom
Uafhentet barn

Krise- og psykisk førstehjælp

Handleplan ved mistanke om overgreb på barn (I barnets tarv) (pdf)

Se Ministeriets vejledning til skoler omkring sikkerhed og kriseberedskab 

Anvender du Internet Explorer og oplever problemer med at åbne pdf-filer, kan du højreklikke på linket og vælge ”Gem destination som…” og downloade filen til din computer.

Der henvises desuden til de øvrige planer under Akuthjælp

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Som udgangspunkt er det institutions- eller skolelederen, der leder indsatsen lokalt.

Hvis hændelsen muligvis forringer det fastlagte serviceniveau, eller der er behov for generel ekstern kommunikation inddrages Sektionslederen eller Afdelingschefen for det pågældende område.

Det er beskrevet i de enkelte indsatsplaner, hvem der leder indsatsen.

Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab

Afdelingschefen og evt. sektionslederen for det pågældende område indgår i kommunens krisestab.

Alarmering

Alarmering foregår fra den enkelte institution til relevante myndigheder og personer i den kommunale organisation.

Informationshåndtering

Afdelingschefen er ansvarlig for al pressekontakt i forbindelse med en hændelse.

Afdelingschefen informerer den kommunale krisestab.

Information til forældre og børn/unge - direkte berørte og ikke direkte berørte er beskrevet i de enkelte indsatsplaner.

Kontaktoplysninger

Skolechef Huno Jensen, mobil 2964 1955.

Børne- og Familiechef Ken Engedal, mobil 2177 2763.

Afdelingernes hovedtelefonnummer:

Skoleafdelingen 8970 1901.

Børne- og Familieafdelingen 8970 1710.

Oprettelse/revision

Maj/Sept 2014/Lotte Wrisberg og Pernille Hjelmborg.