Action card - Strømnedbrud

Udarbejdet af: Reno Lindberg og Jacob F. Nicolajsen
Godkendt af: Informatikchef Jakob H. Kirkegaard
Dato: 03.12.2013

Opgave

At servicere Krisestaben med en offline kortløsning.
Indsatsplan for Strømnedbrud understøtter dette action card.

 

Strømnedbrud

Fold alle ud

Strømnedbrud

Hvem

Krisestaben informerer GIS/IT om strømnedbruddet og Beredskabet tager offline løsningen i brug.

Hvornår

Når der opstår en situation hvor Silkeborg Kommune ikke er i stand til at levere et online webkort.

Handling

Beredskabet tager en GEO-pdf offline kortløsning i brug, indtil strømproblemet er løst.
Den bærbare pc befinder sig hos Beredskabet.
Indsatslederen orienterer Krisestaben, når strømnedbruddet er løst.

Bemanding

Beredskabet anvender offline løsningen og orienterer Krisestaben.

Udstyr

En bærbar PC med en GEO-pdf løsning, står til rådighed hos Beredskabet.