Indsatsplan - Strømnedbrud

Udarbejdet af: Reno Lindberg og Jacob F. Nicolajsen
Godkendt af: Informatikchef Jakob H. Kirkegaard
Dato: 03.12.2013

Situation

Strøm og Internet er ikke længere tilgængeligt.
Silkeborg Kommune kan ikke levere online webkort.
Krisestaben skal have tilgang til offline webkort, så det er muligt at orientere sig geografisk ift. Silkeborg Kommunes GIS-temaer.

Alarmering

Krisestaben alarmerer beredskabet, at de skal tage offline løsningen i brug.
Krisestaben alarmerer informatik, der så arbejder på at få en online løsning i luften.

Opgaver

Informatik skal hurtigst muligt sikre, at webkort igen bliver tilgængeligt online.

Handling

Krisestab og beredskab bruger offline løsning indtil online løsningen igen fungerer.
Medarbejdere fra Informatik sørger for at få oprettet forbindelse til online webkort og informerer krisestaben.
Brand og Redning holdes orienteret undervejs og har mulighed for at benytte offline webkort indtil strøm nedbruget er løst.

Ledelse og organisation

Ledelse og medarbejdere fra Informatik. De orienterer krisestaben, når problemet er løst.

Bemanding og udstyr

GEO pdf til rådighed på beredskabets pc.
GIS koordinatorerne leder og udfører indsatsen på online delen.
Informatiks personale sørger for offline muligheder.

Kommunikation

Internt
GIS koordinatorer informerer beredskabet og de umiddelbare ledere.

Eksternt
Krisestaben informerer Informatik om nedbrud og utilgængelighed.

Kontaktoplysninger

Jacob F. Nicolajsen: 2426 5541/2243 7590

Reno Lindberg: 2423 7789

Informatikchef Jakob H. Kirkegaard: 2420 7762 

Teknik- og Miljøchef Søren Peter Sørensen: 2051 7552

Beredskabsdirektør, Klaus V. Hebsgaard via Midtjysk Brand og Rednings vagtcentral: 8970 3599