Delplan for Teknik- og Miljøafdelingen

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner finder du på de underliggende sider.

Kritiske funktioner

At orienterer borgere, embedslægen og Brand og Redning om drikkevand- og miljøforurening.

At stille en bærbar pc med et pdf offline webkort til rådighed for Krisestaben.

 

Afdelingens indsatsplaner og action cards

Strømnedbrud, drikkevandsforurening og miljøforurening.
Der er et action card knyttet til strømnedbrud.


Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Medarbejdere fra Natur og Miljø orienterer embedslægen, vandværker, beredskabsdirektøren og borgerne. Information på kommunens hjemmeside omkring forureningen, sker gennem kommunikationsafdelingen.

Medarbejdere hos GIS/IT vil sørge for adgang til et pdf offline webkort på en bærbar pc.


Afdelingens understøttelse af kommunens krisestab

Medarbejdere i Natur og Miljø kontakter:

1) Midtjysk Brand og redning, vagthavende og/eller Beredskabsdirektøren
2) Afdelingschef: Søren Peter Sørensen
3) Sektionsleder Natur og Miljø: Morten Horsfeldt Jespersen
4) Informer øvrige afdelinger efter behov, f.eks. Sundhed & Omsorg, Skoleafdelingen. osv.
5) Kommunikationschef Hans Mogensen

Team GIS/IT stiller bærbar pc med installeret offline GEO-pdf webkort til rådighed.


Alarmering

Alarmeringen kan komme fra borgere, fra et analyselaboratorium, drikkevandsforsyningen,
lokale læger eller virksomheder.

Medarbejder hos Natur og Miljø kontakter Midtjysk Brand og Redning på tlf: 89 70 35 99.
Embedslægen kontaktes, og han vurderer situationen.

Ved strømnedbrud sker alarmeringen internt i Kommunen.


Opgaver

At informere borgere om evt. sundhedsfare ved at drikke vandet eller indånde den forurenede luft.
Og evt. stille rent drikkevand til rådighed.

En bærbar pc med offline webkort skal være tilgængelig for Beredskabet og Krisestaben.


Informationshåndtering

Embedslægen vurderer omfanget af forureningen.
Brand og redning sender sms ud til borgere om forureningen og sørger for at stille rent drikkevand til rådighed, hvis situationen kræver det.

Afdelingschefen Søren Peter Sørensen og Leder Morten H. Jespersen holdes underrettet af medarbejdere fra Natur og Miljø.

Er der strømnedbrud sker alarmeringen internt i kommunen til afdelingslederne og Beredskabsdirektøren.


Koordination og samarbejde

Koordinationen mellem Brand og Redning, embedslægen og Natur og Miljø sker pr. telefon.
Kommunikationsafdelingen kontaktes også telefonisk.


Krisekommunikation

Medarbejdere kontakter relevante chefer og ledere. Embedslægen og Brand og Redning kontaktes også.


Bemanding og udstyr

Medarbejdere fra Informatik stiller en bærbar pc med offline pdf webkort til rådighed.

Kontaktoplysninger

Ved drikkevandsforurening:
Beredskabsdirektør Klaus V. Hebsgaard på tlf. 8970 4326.
Embedslægen Embedslægeinstitutionen Nord, Vagthavende embedslæge på tlf. 7022 0269.
Direkte hovednummer på tlf. 7222 7970.

Ved strømnedbrud:
Jacob Fougstrup Nicolajsen på tlf. 2426 5541
Reno Lindberg på tlf.2423 7789
Informatikchef Jakob H. Kirkegaard på tlf. 2420 7762
Afdelingschef Søren Peter Sørensen på tlf. 2051 7552
Beredskabsdirektør Klaus V. Hebsgaard på tlf. 8970 4326.


Oprettelse/revision

Hanne Bach Lorentzen og Morten Søren Madsen
Natur og Miljø, Silkeborg Kommune
Godkendt af afdelingschef Søren Peter Sørensen den xx.12. 2013

Reno Lindberg og Jacob F. Nikolajsen
Informatik, Silkeborg Kommune
Godkendt af Informatikchef Jakob Harding Kirkegaard den 03.12.2013