Indsatsplan Uddannelse af personale i Sundhedsberedskabsplan

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Afdelingens kritiske funktioner

At hændelser ikke håndteres korrekt og ifølge den godkendte Beredskabsplan og Sundhedsberedskabsplan. 

Alt personale i Sundhed- og Omsorg skal kende til Beredskabsplanen og Sundhedsberedskabsplanen og vide hvor man finder de nødvendige oplysninger i tilfælde af hændelser.

Hvad sker der undervises i overordnet

Hvor finder man Beredskabsplanen og Sundhedsberedskabsplanen 

Gennemgang af Beredskabsplan og Sundhedsberedskabsplan inkl. actions cards med hovedansvarsområder 

Henvisning til gældende sundhedsfaglige standarter

Brug af APV (forebyggelse)

Hvad skal der undervises i Lokalt:

(Institutionens / Gruppens indsatsplaner og action cards)

Institutionens varslingsinstruks og evakueringsplaner

Brandudstyr og hvordan bruges det 

Hygiejniske forholdsregler ved smittefare 

Brug af APV (forebyggelse) 

Dokumentation i omsorgssystemer af borgerrelaterede hændelser 

De lokale indsats- og evakueringsplaner gennemgås og revideres 1 x årligt 

Undervisningshyppighed

Der indkaldes til orienterende møde i Beredskabsgruppen, når den overordnede Beredskabsplan og Sundhedsberedskabsplan er godkendt. 

Beredskabsgruppen holder et årligt møde, hvor Beredskabsplanen og

Sundhedsberedskabsplanen revideres. Beredskabsgruppen er ansvarlige for at formidle ændringer ud i områderne og sikre undervisning ved større ændringer. 

Områdeledelsen er ansvarlige for at informere i eget område.

Den lokale ledelse er ansvarlig for at informere eget personale min. en gang årligt om Beredskabsplanen og Sundhedsberedskabsplanen – herunder indhold og hvor man finder oplysningerne. Den lokale ledelse er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alt nyansat personale får kendskab til Beredskabsplanen og Sundhedsberedskabsplanen. 

Herefter gennemføres undervisningen hvert år.

Opgaver

Lederforum godkender  Beredskabsplanen og Sundhedsberedskabsplanen en gang årligt 

Beredskabsgruppen er overordnet ansvarlige for at revidere Beredskabsplanen og Sundhedsberedskabsplanen en gang årligt. 

Alle områder og sektioner skal udarbejdes årshjul med henblik på afvikling af undervisningen i eget regi. 

Alle områder og sektioner er ansvarlige for at revidere lokale indsatser og evakueringsplaner.

Koordination og samarbejde

Sundhed- og Omsorg samarbejder med relevante afdelinger om øvelser og revidering af Beredskabsplanen og Sundhedsberedskabsplanen

Kontaktoplysninger

Se i Plan for forsat drift Sundhed og Omsorg, hvem der sidder i beredskabsgruppen. 

Se under kontaktoplysninger

Vigtige opmærksomhedspunkter:

(Uddannelse/kurser og øvelser relateret til Sundhedsberedskabsplanen)

Uddannelser / kurser

  • Førstehjælpskursus
  • Køreteknisk kursus
  • Krise/konflikthåndtering 

Øvelser:

Relevante øvelser skal foretages minimum 1 x årligt  

Der skal udarbejdes en skriftlig evaluering af de enkelte øvelser. For inspiration, se i øvelsesmaterialet