Action card - Opretholdelse af beredskab

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank
Dato: 26 November 2013

Opgave

Der skabes et overblik over opgaverne:

  • Antal borgere smittede
  • Antal personale smittede
  • Særlige faremomenter
  • Prioritering af opgaver
  • Behov for evakuering

Evt. modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt tilsyn med samme

Hvem

Den daglige organisation.

De daglige ledere vurderer, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser og særlig indsats til relevante ledere.

Ved Phoniro nedbrud og driftsforstyrrelser

Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Embedslægen, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Sikre, at smittede borgere får lægeligt tilsyn.

I tilfælde af behov for isolering af smittede vil dette ske i tæt samarbejde med krisestaben.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikre den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov.

Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen

Embedslægen

Krisestaben

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Praksiskonsulent

Nøddepotet på Rødegård

Opretholdelse af beredskab

Fold alle ud

Opretholdelse af beredskab

Action Card - Opretholdelse af beredskab

Hvem

Den daglige organisation.

De daglige ledere vurderer, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser og særlig indsats til relevante ledere.

 

Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Embedslægen, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Sikre, at smittede borgere får lægeligt tilsyn.

I tilfælde af behov for isolering af smittede vil dette ske i tæt samarbejde med krisestaben.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikre den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov.

Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen

Embedslægen

Krisestaben

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Praksiskonsulent

Nøddepotet på Rødegård