Action card - Kapacitetsudvidelse

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Opgave

Indkaldelse af ekstra personale i forbindelse med hændelser, hvor det antal personale, der er på vagt, ikke er tilstrækkeligt til at løse opgaven.

Hvem

Den daglige ledelse planlægger vagtberedskabet.

I vagterne har den vagthavende sygeplejerske bemyndigelse til at indkalde medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af bemandingen.

Hvornår

Er hændelsen, der kræver indkaldelse af ekstra personale varslet, indkaldes det nødvendige personale i dagtiden.

Er hændelsen uvarslet, vurderer den lokale leder eller ansvarshavende, om der er behov for indkaldelse af ekstra personale.


Handling

Ledelsen i det berørte område skal vurdere behov for antal sygeplejersker / assistenter samt ønskede kvalifikationer jvf. hændelsen.

Evt. skal områdelederne involveres i processen, hvis det fx bliver nødvendigt med en eventuel omrokering imellem de forskellige områder.

Vagtplanen justeres, så ydelserne i hjemmeplejen og på plejecentrene kan opretholdes.

Bemanding

Den daglige ledelse.


Kontaktoplysninger

Områdeledere

Distrikts- og lokalledere

Kapacitetsudvidelse

Fold alle ud

Kapacitetsudvidelse

Action Card - Kapacitetsudvidelse

Hvem

Den daglige ledelse planlægger vagtberedskabet.

I vagterne har den vagthavende sygeplejerske bemyndigelse til at indkalde medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af bemandingen.

Hvornår

Er hændelsen, der kræver indkaldelse af ekstra personale varslet, indkaldes det nødvendige personale i dagtiden.

Er hændelsen uvarslet, vurderer den lokale leder eller ansvarshavende, om der er behov for indkaldelse af ekstra personale.


Handling

Ledelsen i det berørte område skal vurdere behov for antal sygeplejersker / assistenter samt ønskede kvalifikationer jvf. hændelsen.

Evt. skal områdelederne involveres i processen, hvis det fx bliver nødvendigt med en eventuel omrokering imellem de forskellige områder.

Vagtplanen justeres, så ydelserne i hjemmeplejen og på plejecentrene kan opretholdes.

Bemanding

Den daglige ledelse.


Kontaktoplysninger

Områdeledere

Distrikts- og lokalledere