Action card - Brug af værnemidler

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Opgave

Brug af værnemidler til afbrydelse af smitteveje

Hvem

Den ansvarlige hygiejnekoordinator orienterer og underviser i forebyggelse af smittespredning.

De daglige ledere planlægger tiltag ud fra ovenstående opgave.

Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Embedslægen, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Undervisning af personalet i korrekt brug af værnemidler.

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov.

Udstyr

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne.

Værnemidler findes i de enkelte lokalområder:

  • Beskyttelsesforklæde
  • Overtrækskittel
  • Maske
  • Handsker
  • Briller

Der er desuden etableret et nøddepot af værnemidler på Plejecenter Rødegård, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Nøddepotet på Plejecenter Rødegård

 

Brug af værnemidler

Fold alle ud

Brug af værnemidler

Action Card - Brug af værnemidler

Hvem

Den ansvarlige hygiejnekoordinator orienterer og underviser i forebyggelse af smittespredning.

De daglige ledere planlægger tiltag ud fra ovenstående opgave.

Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Embedslægen, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Undervisning af personalet i korrekt brug af værnemidler.

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov.

Udstyr

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne.

Værnemidler findes i de enkelte lokalområder:

  • Beskyttelsesforklæde
  • Overtrækskittel
  • Maske
  • Handsker
  • Briller

Der er desuden etableret et nøddepot af værnemidler på Plejecenter Rødegård, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Nøddepotet på Plejecenter Rødegård