Action card - Afbrydelse af smitteveje

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Opgave

Borgere, der er smittet, skal være isolerede i deres bolig, indtil de har været symptomfri i et døgn.

Personale, der er smittet, skal blive hjemme, indtil de har været symptomfri i et døgn.

Personalet informeres om forebyggelse af smittespredning

Personalet må ikke arbejde på tværs af rene og inficerede boliger og inddeles således i teams.

 

Afbrydelse af smitteveje

Hvem

Den ansvarlige hygiejnekoordinator orienterer og underviser i forebyggelse af smittespredning.

De daglige ledere planlægger tiltag ud fra ovenstående opgave.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser om særlig indsats til relevante ledere.


Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Embedslægen, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.


Handling

Håndhæve hygiejneinstrukserne, der forebygger smittespredning.

Informer borgere og pårørende om at følge de hygiejniske forholdsregler.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikrer den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Minimere antallet af indlæggelser.

 

Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten i forhold til borgerne dokumenteres i omsorgssystemet. Ledelsen orienteres om antal borgere i isolation.

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov.

Udstyr

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne.  

Der er etableret et beredskab af værnemidler på Plejecenter Rødegård, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Eventuel massevaccination planlægges af krisestaben ifølge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.


Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen

Embedslægen

Krisestaben

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Praksiskonsulent

Nøddepotet på Plejecenter Rødegård

Hvem

Den ansvarlige hygiejnekoordinator orienterer og underviser i forebyggelse af smittespredning.

De daglige ledere planlægger tiltag ud fra ovenstående opgave.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser om særlig indsats til relevante ledere.


Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Embedslægen, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.


Handling

Håndhæve hygiejneinstrukserne, der forebygger smittespredning.

Informer borgere og pårørende om at følge de hygiejniske forholdsregler.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikrer den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Minimere antallet af indlæggelser.

 

Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten i forhold til borgerne dokumenteres i omsorgssystemet. Ledelsen orienteres om antal borgere i isolation.

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov.

Udstyr

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne.  

Der er etableret et beredskab af værnemidler på Plejecenter Rødegård, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Eventuel massevaccination planlægges af krisestaben ifølge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.


Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen

Embedslægen

Krisestaben

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Praksiskonsulent

Nøddepotet på Plejecenter Rødegård

Afbrydelse af smitteveje

Fold alle ud

Afbrydelse af smitteveje

Action Card - Afbrydelse af smitteveje

Hvem

Den ansvarlige hygiejnekoordinator orienterer og underviser i forebyggelse af smittespredning.

De daglige ledere planlægger tiltag ud fra ovenstående opgave.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser om særlig indsats til relevante ledere.


Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Embedslægen, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.


Handling

Håndhæve hygiejneinstrukserne, der forebygger smittespredning.

Informer borgere og pårørende om at følge de hygiejniske forholdsregler.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikrer den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Minimere antallet af indlæggelser.

 

Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten i forhold til borgerne dokumenteres i omsorgssystemet. Ledelsen orienteres om antal borgere i isolation.

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov.

Udstyr

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne.  

Der er etableret et beredskab af værnemidler på Plejecenter Rødegård, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Eventuel massevaccination planlægges af krisestaben ifølge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.


Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen

Embedslægen

Krisestaben

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Praksiskonsulent

Nøddepotet på Plejecenter Rødegård