Action card - Længerevarende strømafbrydelse på plejecenter og i eget hjem

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Opgave

Ved strømafbrydelse på mere end 15-30 min undersøges sagen ved elforsyningen

Opretholde et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.

Ved længerevarende strømafbrydelse kontaktes chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen og orienteres om situationen

Hvem

Den daglige lokalledelse i det berørte område i samarbejde med medarbejderne.

Hvert område er ansvarligt for egne borgere.

Hvornår

Ved længerevarende strømafbrydelse mere end 30 min


Handling

Lokallederen tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne i de berørte områder, hvorledes opgaven med strømafbrydelse håndteres.

Få overblik over, hvor mange borgere, der har livsvigtigt medicinsk udstyr. Indlæggelse kan være nødvendig. Egen læge kontaktes.

Sygehusene orienteres om strømafbrydelsen og muligheden for behov for indlæggelse af truede borgere.

Hvis IT-systemet er ude af drift skal kørelister rekonstrueres, evt. ved at bruge gamle kørelister.

På steder, hvor livsvigtige funktioner skal fortsætte, skal der laves planer for nødforsyning.

Udekørende grupper skal have besked om borgerer, som befinder sig i eget hjem og er afhængige af elektrisk medicinsk udstyr.

Skab overblik over, hvor borgerne befinder sig og opsøg dem med besked om, at hjælpen er på vej.

Saml de beboere, der kan flyttes, i opholdsstuen. Et personalemedlem bliver her sammen med beboerne.

Vær opmærksom på, at stearinlys som lyskilde kun må anvendes under personalets opsyn.

Øvrige medarbejdere fordeler sig i huset med beboere, hvis iltapparat er gået i stå som højprioritet – disse må evt. indlægges akut, hvis det ikke er muligt at erstatte ilttilførslen med en mobil iltbombe. (Obs! Denne ikke må befinde sig i samme rum som åben ild).

Hos borgere med nødkald tilrettelægges nødvendige tilsyn.

Fremskaf kold mad og drikke til erstatning for måltider/kaffe, der ikke kan tilberedes som vanligt.

Beboere, som er fast sengeliggende på elektriske trykaflastende madrasser lejres, vendes ofte under strømafbrydelsen så de undgår tryksår.

 

Dokumentation.
Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet, og ledelsen underrettes herom.

Bemanding

Det daglige beredskab.

I dagvagten vurderer de daglige ledere, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

I vagterne har den vagthavende sygeplejerske bemyndigelse til at indkalde medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af bemandingen.

Ved behov for eventuelle hjælpemidler sikrer lederen af rehabilitering, at disse leveres.

Udstyr

Tilgængelige og nødvendige sygeplejeartikler rekvireres via sygeplejedepotet og kan suppleres via apoteker og leverandører.

Generatorer, mm. rekvireres via Hjælpemiddeldepotet.

Kontaktoplysninger

Elforsyningen

Distrikts- og lokalledere

Hjælpemiddeldepotet

Akutteamet