Indsatsplan - Længerevarende strømsvigt

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Situation

Strømafbrydelse i et større område, hvor der også er et plejecenter. Strømafbrydelsen er defineret til at vare i minimum 12 timer.

Ved strømafbrydelsen er især ældre og svage udsatte.

En strømafbrydelse vil have konsekvenser for:

  • Elektrisk medicinsk udstyr, fx respiratorer, dialyseapparater, trykaflastende madrasser osv.
  • Nødkald
  • Elevatorer og lifte
  • Lys
  • Tv, radioer og computere
  • Kaffe, te og evt. madforsyning

Alarmering

Ved strømafbrydelse på mere end 15-30 min. undersøges sagen ved elforsyningen af lokallederen/den ansvarshavende for det berørte område

Ved længerevarende strømafbrydelse kontaktes Sundheds- og Omsorgschefen, som vurdererom Krisestaben skal indkaldes

Opgaver

Skab overblik over hændelsens omfang

Videreføre vigtige funktioner under brug af strøm.

Få etableret nødforsyning.

Evakuering af særligt udsatte på f.eks. plejecentre og i eget hjem

Giv udekørende grupper besked, så de kan tage vare om borgere, som befinder sig i eget hjem og er afhængige af elektrisk medicinsk udstyr

 

Skab overblik over ressourcer, personelle, maskinelle fx nødgenerator

Fremskaf kold mad og drikke til erstatning for måltider, der ikke kan tilberedes som vanligt

Handling

Sundhedschefen vurderer, sammen med beredskabsdirektør og indsatsleder, behovet for indkaldelse af krisestaben.

Krisestaben arbejder tæt sammen med elforsyningen

Krisestaben arbejder tæt sammen med sygehusene om eventuelle borgere med behov for indlæggelse

I samarbejde med elforsyningen informeres de berørte områder om situationen

Ledelse og organisation

Lokalt ledes indsatsen af den fungerende ledelse 

Krisestaben sørger for den overordnede koordinering

Bemanding og udstyr

Den daglige organisation

Lokalledelsen forbereder og indkalder ekstra personale efter behov

Nødgeneratorer

Kommunikation

Elforsyningen orienterer løbende krisestaben.

Krisestaben viderebringer information til de berørte områders distrikts- og lokalledelse

Medarbejdere i de berørte områder informerer løbende berørte borgere

Krisestabens kommunikationsenhed koordinerer og tilrettelægger informationen til borgerne, som bla. formidles via kommunens kommunikationskanaler.

Kontaktoplysninger

Elforsyningen

Sundheds- og Omsorgschefen

Krisestaben

Distrikts- og lokalledere

Brand og redning

Sygehuset

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

På de enkelte institutioner/områder skal det beskrives, om der findes nødgeneratorer og hvordan de virker. Ligeledes skal der for hver enkelt borger, der betjener sig af elektrisk, medicinsk udstyr være beskrevet, hvor længe apparatet kan køre på nødstrøm.