Action card - Phoniro nedbrud og driftsforstyrrelser

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

 

Actioncard

Phoniro – nedbrud og driftsforstyrrelser

 

 

Opgave

Sikre, at visiterede borgere får den nødvendige hjælp på trods af Phoniro – nedbrud og driftsforstyrrelser.

Hvem

Alle brugere af Phoniro (kommunale leverandører, plejen)

Hvornår

Ved Phoniro nedbrud og driftsforstyrrelser

Handling

Forebyggelse: at alle brugere af Phoniro opdaterer borgerliste for nye låse, på hver vagt. Så vil det kun være evt. nyopsatte låse, der ikke fremkommer på enheden.

Phoniro behøver ingen netadgang til at låse op, hos opdaterede borgere, da det er enhedens blue tooth funktion, der aktiverer låsene.

Ved nedbrud: Personalet tjekker, at borgere, de skal ud til, er på

Phoniro. Er der enkelte der ikke er på listen, undersøges anden

adgangsmulighed. Hos borger, hvor besøget er uopsætteligt, kan

låsesmed anvendes.

Bemanding

Personalet på vagt.

Kontaktoplysninger

Se Akutte it numre i beredskabsplanens højre menu.

Supplerende oplysninger

Oprettelse/

revision

Dette actioncard er udarbejdet af: Ulla Jørgensen

Godkendt af: Inge Bank/ Lederforum 26 November 2013

Revideret: September 2016

Phoniro nedbrud og driftsforstyrrelser

Fold alle ud

Phoniro nedbrud og driftsforstyrrelser

Action card - Phoniro nedbrud og driftsforstyrrelser

Procedure ved Phoniro fejl - hvem kontaktes

 

Action card

Phoniro – nedbrud og driftsforstyrrelser

Opgave

Sikre, at visiterede borgere får den nødvendige hjælp på trods af Phoniro – nedbrud og drift forstyrrelser.

Hvem

Alle brugere af Phoniro (kommunale leverandører, plejen)

Hvornår

Ved Phoniro nedbrud og driftsforstyrrelser

Handling

 

Forebyggelse: at alle brugere af Phoniro opdaterer borgerliste dagligt for nye låse, så de fleste låseoplysninger ligger på enheden.

Phoniro behøver ingen netadgang til at låse op hos registret borgere, da det er bluetooth funktionen, der aktiverer låsene.

Ved nedbrud: Personalet tjekker, at borgere, de skal ud til, er på   

Phoniro. Er der enkelte der ikke er på listen, undersøges anden 

Adgangsmulighed. Er der borger, hvor besøget er uopsætteligt, kan låsesmed anvendes.

Bemanding

Personalet på vagt.

Kontaktoplysninger

Se Akutte it numre i beredskabsplanens højre menu.

Supplerende oplysninger

 

Mobile enheder – se vejledninger:

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af dr13456 Godkendt af (Inge Bank) den …(dato)