Action card - Nedbrud af nødkalds anlæg

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Opgave

Når der erfares problemer med afsendelse /besvarelse af nødkald undersøges sagen ved Brand og Redning
Opretholde et beredskab, der sikrer, at borgernes behov for hjælp kan løses.
Ved længerevarende nødkalds nedbrud kontaktes chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen og orienteres om situationen.

Hvem
Den daglige lokalledelse i det berørte område i samarbejde med medarbejderne.
Hvert område er ansvarligt for egne borgere.

Hvornår
Ved nødkaldsnedbrud, hvor nødkaldene er ude af drift

Handling
Ved nødkaldsnedbrud:

 • Gruppen trækker en nødkaldslise - rapport 53. Udsøg på: hjemmehjælp, navn, gruppe og udsøg og udskriv via printerikonet. Søg herefter på samme måde på modul sygepleje.
 • Gruppen og sygeplejersken danner sig sammen et overblik over, hvilke borger der plejer at kalde nødkald.
 • Laver en handleplan over hvem der besøger hvilke borgere og hvor ofte.
 • Som hovedregel skal alle borgere der har nødkaldet tilknyttet sygeplejemodulet, have besøg.
 • De borger der besøges orienteres om at nødkaldet ikke fungerer og der laves aftale om næste besøg, eller om andre individuelle aftaler.
 • Det vurderes om der er behov for at indkalde ekstra personale

Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet, og ledelsen underrettes via mail ved vagtens afslutning omhandlende problemstillingen.

Kontaktoplysninger
Brand og Redning- kontaktes ved nedbrud på 89 70 35 99, Brand og redning kontakter relevante personer.

Brand og redning ringer til sygeplejersken i hvert område, samt de private leverandører og henviser til Actioncard: nedbrud af nødkalds anlæg som ligger i faglig håndbog under procedure.

Brand og redning sender en orienterende mail til lederne i Sundhed og omsorg.

Oprettelse/revision
Dette action card er udarbejdet af Ulla Jørgensen, Ida Høgh, Lene Frost og Helle Laursen. Revideret marts 2015

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den 2013(dato)


Nedbrud af nødkalds anlæg

Fold alle ud

Nedbrud af nødkalds anlæg

Action Card - Nedbrud af nødkaldsanlæg

Hvem
Den daglige lokalledelse i det berørte område i samarbejde med medarbejderne.
Hvert område er ansvarligt for egne borgere.

Hvornår
Ved nødkaldsnedbrud, hvor nødkaldene er ude af drift

Handling
Ved nødkaldsnedbrud:

 • Gruppen trækker en nødkaldslise - rapport 53. Udsøg på: hjemmehjælp, navn, gruppe og udsøg og udskriv via printerikonet. Søg herefter på samme måde på modul sygepleje.
 • Gruppen og sygeplejersken danner sig sammen et overblik over, hvilke borger der plejer at kalde nødkald.
 • Laver en handleplan over hvem der besøger hvilke borgere og hvor ofte.
 • Som hovedregel skal alle borgere der har nødkaldet tilknyttet sygeplejemodulet, have besøg.
 • De borger der besøges orienteres om at nødkaldet ikke fungerer og der laves aftale om næste besøg, eller om andre individuelle aftaler.
 • Det vurderes om der er behov for at indkalde ekstra personale

Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet, og ledelsen underrettes via mail ved vagtens afslutning omhandlende problemstillingen.

Kontaktoplysninger
Brand og Redning- kontaktes ved nedbrud på 89 70 35 99, Brand og redning kontakter relevante personer.

Brand og redning ringer til sygeplejersken i hvert område, samt de private leverandører og henviser til Actioncard: nedbrud af nødkalds anlæg som ligger i faglig håndbog under procedure.

Brand og redning sender en orienterende mail til lederne i Sundhed og omsorg.

Oprettelse/revision
Dette action card er udarbejdet af Ulla Jørgensen, Ida Høgh, Lene Frost og Helle Laursen. Revideret marts 2015

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den 2013(dato)