Action card - Care nedbrud og driftsforstyrrelser

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Opgave

Sikre, at visiterede borgere får den nødvendige hjælp på trods af Care IT-nedbruddet

Hvem

Alle brugere af KMD Care, herunder private leverandører, som er godkendt som leverandører af ydelser indenfor praktisk bistand og personlig pleje, omsorgstandplejen og Videnshus Dybkær

Hvornår

Ved IT-nedbrud

Handling

CARE
Uventet nedbrud - inden for normal arbejdstid:

 • Kontakt andre kollegaer både i eget område og i andre områder og afklar om problemet er gældende for alle. Hvis alle har problemet så kontakt IT afdelingen og IT konsulenterne i Sundhed og Omsorg
 • Find nødlisterne frem og hjælpen til borgerne ydes efter disse lister

Uventet nedbrud - uden for normal arbejdstid:

 • Sundhed og Omsorg har indkøbt driftsovervågning af KMD Care hos KMD, således at der er mulighed for at kontakte KMD på helligedage og i weekender, såfremt der er problemer med KMD Care.
  Denne ordning omfatter ikke problemer med Silkeborg Kommunes netværk.
 • Find nødlisterne frem og hjælpen ydes til borgerne efter disse lister

Ved normal drift, skal lokalleder/distriksleder samle op på forløbet.

Alle grupper skal have en arbejdsgang, der sikrer, at der hver uge udskrives nødlister (weekendlister – kørelister/planlagte ydelser).

Listerne opbevares et kendt sted.

Ved IT-nedbrud findes listerne frem, så borgerne kan få den visiterede hjælp.

 

DOKUMENTATION
Dispositioner foretaget i løbet af vagten nedskrives og dokumenteres efterfølgende i omsorgssystemet ved normal drift.

Bemanding

Personalet på vagt

Kontaktoplysninger

Se akutte IT numre i højre menuen på beredskabsplanen.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Ulla Jørgensen

Godkendt af Inge Bank

Care nedbrud og driftsforstyrrelser

Fold alle ud

Care nedbrud og driftsforstyrrelser

Action Card - Care nedbrud og driftsforstyrrelser

Hvem

Alle brugere af KMD Care, herunder private leverandører, som er godkendt som leverandører af ydelser indenfor praktisk bistand og personlig pleje, omsorgstandplejen og Videnshus Dybkær

Hvornår

Ved IT-nedbrud

Handling

CARE
Uventet nedbrud - inden for normal arbejdstid:

 • Kontakt andre kollegaer både i eget område og i andre områder og afklar om problemet er gældende for alle. Hvis alle har problemet så kontakt IT afdelingen og IT konsulenterne i Sundhed og Omsorg
 • Find nødlisterne frem og hjælpen til borgerne ydes efter disse lister

Uventet nedbrud - uden for normal arbejdstid:

 • Sundhed og Omsorg har indkøbt driftsovervågning af KMD Care hos KMD, således at der er mulighed for at kontakte KMD på helligedage og i weekender, såfremt der er problemer med KMD Care.
  Denne ordning omfatter ikke problemer med Silkeborg Kommunes netværk.
 • Find nødlisterne frem og hjælpen ydes til borgerne efter disse lister

Ved normal drift, skal lokalleder/distriksleder samle op på forløbet.

Alle grupper skal have en arbejdsgang, der sikrer, at der hver uge udskrives nødlister (weekendlister – kørelister/planlagte ydelser).

Listerne opbevares et kendt sted.

Ved IT-nedbrud findes listerne frem, så borgerne kan få den visiterede hjælp.

 

DOKUMENTATION
Dispositioner foretaget i løbet af vagten nedskrives og dokumenteres efterfølgende i omsorgssystemet ved normal drift.

Bemanding

Personalet på vagt

Kontaktoplysninger

Se akutte IT numre i højre menuen på beredskabsplanen.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Ulla Jørgensen

Godkendt af Inge Bank