Action card - Alarmering - Evakuering af plejecenter ved brand

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Opgave

Evakuering af plejecenter ved brand

Leder / teamleder på stedet:

 • Drager omsorg for involverede personer.
 • Oplister navne på involverede.
 • Indkalder nødvendigt personale

Sørger for at pårørende til hver enkelt kontaktes

Hvem

Personalet på vagt

Hvornår

Når branden opdages


Handling

Ved brand:

 • Alarmer brandvæsenet på 112 – husk at angive nøjagtig adresse og mest hensigtsmæssig indkørsel til stedet. En person tager imod brandvæsenet
 • Forsøg straks at få eventuelle beboere med flere ud af rummet, hvor det brænder. 
 • Begræns skaden ved at lukke vinduer og døre 
 • Evakuer truede beboere til nærmeste sikre opholdssted. Der henvises til lokale brandinstrukser 
 • Såfremt forsøg på selv at slukke ilden opgives, lukkes døre og vinduer til det brændende rum. Beboerne evakueres om nødvendigt og om muligt ud i det fri eller nærmeste bygning 
 • Sørg for at brandvæsenet straks ved ankomsten underrettes om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed samt om hvor det brænder og brandens omfang 
 • Institutionens ledelse kontaktes med henblik på orientering af krisestaben, kontakt til pårørende, debriefing af de involverede medarbejdere, kriseforebyggelse og/eller behandling samt pressekontakt mv.

 

Undgå panik – optræd myndigt og sørg for, at beboerne beroliges

 

Skab overblik:

 • Hvad er behovet for genhusning?
 • Er der særlige behov, der skal tilgodeses for de genhusede, herunder pleje, pasning, medicinering etc.?
 • Krisehjælp til beboere/personale.

 

Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet, og ledelsen underrettes herom.

Bemanding

Personalet på vagt.

Der udpeges en koordinator blandt det tilstedeværende indtil en leder ankommer.

Normalt vil en brand ikke aktivere sundhedsberedskabet udover det personale, som er i vagt/ansat på plejehjemmet. Det er derfor nærmeste leder eller – hvis denne ikke kan træffes – den ansvarshavende, der – sammen med brandvæsen og evt. politi - leder indsatsen i den akutte situation.

Udstyr

Brandudstyret til rådighed på det enkelte plejecenter.

Placering af brandudstyr er beskrevet i den lokale instruks.

Kontaktoplysninger

Brand og redning

Politi

Distrikts- og lokalledelsen

Krisestaben

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Hvert enkelt plejecenter skal have en skriftlig evakueringsplan samt plan for alarmering af eksterne og interne aktører.

Skabeloner til evakueringsplaner:

BILAG  Brand - Evakuering af plejecenter.docx

Alarmering - Evakuering af plejecenter ved brand

Fold alle ud

Alarmering Evakuering af plejecenter ved brand

Action Card - Evakuering af plejecenter ved brand

Hvem

Personalet på vagt

Hvornår

Når branden opdages


Handling

Ved brand:

 • Alarmer brandvæsenet på 112 – husk at angive nøjagtig adresse og mest hensigtsmæssig indkørsel til stedet. En person tager imod brandvæsenet
 • Forsøg straks at få eventuelle beboere med flere ud af rummet, hvor det brænder. 
 • Begræns skaden ved at lukke vinduer og døre 
 • Evakuer truede beboere til nærmeste sikre opholdssted. Der henvises til lokale brandinstrukser 
 • Såfremt forsøg på selv at slukke ilden opgives, lukkes døre og vinduer til det brændende rum. Beboerne evakueres om nødvendigt og om muligt ud i det fri eller nærmeste bygning 
 • Sørg for at brandvæsenet straks ved ankomsten underrettes om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed samt om hvor det brænder og brandens omfang 
 • Institutionens ledelse kontaktes med henblik på orientering af krisestaben, kontakt til pårørende, debriefing af de involverede medarbejdere, kriseforebyggelse og/eller behandling samt pressekontakt mv.

 

Undgå panik – optræd myndigt og sørg for, at beboerne beroliges

 

Skab overblik:

 • Hvad er behovet for genhusning?
 • Er der særlige behov, der skal tilgodeses for de genhusede, herunder pleje, pasning, medicinering etc.?
 • Krisehjælp til beboere/personale.

 

Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet, og ledelsen underrettes herom.

Bemanding

Personalet på vagt.

Der udpeges en koordinator blandt det tilstedeværende indtil en leder ankommer.

Normalt vil en brand ikke aktivere sundhedsberedskabet udover det personale, som er i vagt/ansat på plejehjemmet. Det er derfor nærmeste leder eller – hvis denne ikke kan træffes – den ansvarshavende, der – sammen med brandvæsen og evt. politi - leder indsatsen i den akutte situation.

Udstyr

Brandudstyret til rådighed på det enkelte plejecenter.

Placering af brandudstyr er beskrevet i den lokale instruks.

Kontaktoplysninger

Brand og redning

Politi

Distrikts- og lokalledelsen

Krisestaben

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Hvert enkelt plejecenter skal have en skriftlig evakueringsplan samt plan for alarmering af eksterne og interne aktører.

Skabeloner til evakueringsplaner:

BILAG  Brand - Evakuering af plejecenter.docx

Håndtering af iltflasker/bomber

Action Card - Håndtering af iltflasker/bomber

Hvem

Personalet på vagt. Vigtigt, at brand og redning oplyses om tilstedeværelsen af iltflasker og hvor disse befinder sig i den brændende bygning.

Hvornår

Når branden opdages.

Handling

Afspær området, hvor iltflaskerne befinder sig.

Når beboere og personale er evakueret og der ikke er ild og stærk varme i nærheden af iltflaskerne og der er tid og overskud, fjernes iltflaskerne fra brandområdet.

 

Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet, og ledelsen underrettes herom.

Bemanding

Personalet på vagt.

Der udpeges en koordinator blandt det tilstedeværende indtil en leder ankommer.

Udstyr

Brandudstyret til rådighed på det enkelte plejecenter.

Placering af brandudstyr er beskrevet i den lokale instruks.

Kontaktoplysninger

Brand og redning

Politi

Distrikts- og lokalledelsen

Krisestaben

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Hvert enkelt plejecenter skal have en skriftlig evakueringsplan samt plan for alarmering af eksterne og interne aktører.