Action card - Ekstremt vejrlig

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Opgave

Sikre den nødvendige hjælp til visiterede borgere.

Hvem

Lokallederne / Grupperne står for egne borgere

Den normale organisation udvides til at samarbejde med Brand og Redning i forbindelse med nødsituationer

Hvornår

Opgaven skal udføres, når snerydning er indstillet eller under ekstreme vejrforhold, der gør vejene ufremkommelige for almindelige personbiler eksempelvis på grund af voldsomt snefald, snefygning og isslag.

Processen forudsættes at være varslet af DMI, med kortere eller længere frist, hvorfor planlægningen som udgangspunkt sker i dagtiden.


Handling

  • Borgere, hvor besøg ikke er absolut nødvendig (efter en sygeplejefaglig vurdering) skal aflyses telefonisk. Benyt skema – aflyste besøg.
  • Som regel vil det være weekendplanen, der træder i kraft, inkl. en vurdering af opgaverne.
  • Planlæg hvilken rækkefølge øvrige borgere skal have besøg

 

Tænk også på:

  • Kan naboer evt. hjælpe en borger
  • Bor der kollegaer i lokalområdet, der kan hjælpe?
  • Besked til næste vagthold om, hvilke borgere der er aflyst.
  • Grupperne kontakter gruppeplanlæggeren/lokallederen, hvis der ikke er det nødvendige personale.

 

Borgere/beboere, der ikke kan klare sig uden hjælp til livsvigtig medicinering osv. opprioriteres. Der tages udgangspunkt i bemandingsplanen for weekenden. Borgerne orienteres om situationen og tilses, når forholdene gør det muligt. Hvis det ikke er muligt at komme frem til pågældende borger, tilbydes borgeren ophold på et plejecenter.

 

Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet, og ledelsen underrettes herom.

Bemanding

De daglige ledere sikrer den nødvendige bemanding

Udstyr

Nødvendigt udstyr:

  • Hjelme og sikkerhedsveste til det personale, som cykler ud til borgerne.
  • Biler tjekkes for benzin og udstyr (lygte, hjelm, sikkerhedsveste mv.).
  • Personalet anbefales at medbringe fornuftigt tøj, gummistøvler mv.

 

Hvis hjemmeplejens biler ikke kan komme frem, ringes til brand og redning.

Det aftales hvilke behov der er for hjælp til kørsel, inkl. tidsplan. Nedskriv aftalen.

Brand og redning kan hente det nødvendige personale på hjemmeadresse, hvis det er umuligt selv at komme frem.

Kontaktoplysninger

Midtjysk Brand og redning 89 70 35 99

Distrikts- og lokalledere

Krisestaben

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der er udarbejdet diverse materiale, der kan anvendes til vinterberedskabet:

Vejrlig - Vinterplaner-\Plakat om forholdsregler til personalerum

Vejrlig - Vinterplaner-\UFREMKOMMELIGT SNEVEJR - Personale.doc

Vejrlig - Vinterplaner-\Vintenødplan  - skema - aflyste besøg.xls

Vejrlig - Vinterplaner-\Vinteren er over os - Pjece til borgerne.doc

Vejrlig - Vinterplaner-\Vejrligs nødplan for Sundhed og Omsorg.doc

Vejrlig - Vinterplaner-\Vejrligs nødplan Sundhed og omsorg - overordnet.doc