Action card - Håndtering af iltflasker ved brand

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen og Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Opgave

Evakuering af plejecenter ved brand, hvor der opbevares iltflasker/bomber.

Hvem

Personalet på vagt. Vigtigt, at brand og redning oplyses om tilstedeværelsen af iltflasker og hvor disse befinder sig i den brændende bygning.

Hvornår

Når branden opdages.

Handling

Afspær området, hvor iltflaskerne befinder sig.

Når beboere og personale er evakueret og der ikke er ild og stærk varme i nærheden af iltflaskerne og der er tid og overskud, fjernes iltflaskerne fra brandområdet.

 

Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet, og ledelsen underrettes herom.

Bemanding

Personalet på vagt.

Der udpeges en koordinator blandt det tilstedeværende indtil en leder ankommer.

Udstyr

Brandudstyret til rådighed på det enkelte plejecenter.

Placering af brandudstyr er beskrevet i den lokale instruks.

Kontaktoplysninger

Brand og redning

Politi

Distrikts- og lokalledelsen

Krisestaben

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Hvert enkelt plejecenter skal have en skriftlig evakueringsplan samt plan for alarmering af eksterne og interne aktører.