Indsatsplan - Anvendelse af ilt (oxygen) flasker hos borgerne

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 November 2013

Situation

Der opbevares  iltflasker i boliger 

Faren er, at ilt (oxygen) flaskerne kan eksploderer ved brand 

De udsatte, er personer, der opholder sig i området, hvor der opbevares iltflasker 

Opgaver

  • Skiltning
  • Information
  • forebyggelse

Handling

Procedure gældende for plejecentrene 

Retningslinjer fra Brand og Redning:Det er den person, der går brandtilsyn på den enkelte matrikel, som beslutter konkret proceduren i forhold til ilt.  

Skiltning:

Der skal være et ilt skilt på dørkarmen, i øjenhøjde.  

Man kan derudover sætte skilt op forneden på dør.
Selvlavet lamineret skilt er ok. 

Begræns antallet af iltflasker i hjemmet til et minimum. 

Ledelse og organisation

Lederen for den gruppe, hvor der er borgere som har Ilt (oxygenflasker)  

Kommunikation

De personer, der opholder sig i boliger, hvor der er iltflasker (borger, pårørende samt personale). 

Information:

  • Der skal være informationsmateriale om Ilt (oxygen) håndtering ved iltflaskerne. 

Informationsmateriale indhentes hos leverandøren af iltflaskerne. 

Kontaktoplysninger

Kontakt Brand og Redning

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Sikkerhedsregler:

  • Det er forbudt at ryge hvor ilt-udstyret er placeret eller anvendes.
  • Anvend aldrig åben ild i nærheden af ilt-udstyr
  • Læg aldrig en ilt brille fra dig uden af slukke for ilttilførslen.
  • Luk for ilt-udstyret, når det ikke er i brug.
  • Brug aldrig værktøj/ forsøg ikke selv at reparere ilt-udstyret.

 

Links:

Eksempel på skilte: ILT\ilt.doc