Action card - Personskade

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank
Dato: 26 November 2013

Opgave

Skab overblik over hændelsen

 

Stands ulykken

Inden man begynder den egentlige førstehjælp, skal ulykken standses. Det vil sige trafikken skal standses, motoren stoppes, elektriciteten afbrydes, gastilførslen afbrydes, den druknede bringes op af vandet og så videre. Kan man ikke umiddelbart standse ulykken, må man få den tilskadekomne væk fra faren, det vil sige, at det kan blive nødvendigt at flytte vedkomne.

Egen sikkerhed

Det er helt afgørende, at hjælperen/vidnet ikke selv bliver et nyt offer. Trafikulykker, ildebrande, drukneulykker eller brøndulykker er særligt farlige for den, der forsøger at redde den forulykkede.

Vurdér den tilskadekomne

Når man er ved den tilskadekomne, vil man hurtigt ved råb og berøring kunne afgøre om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs.

Det grundlæggende princip man anvender i al førstehjælp til syge/tilskadekomne er:

 • A – Airway (frie luftveje) 
 • B – Breathing (vejrtrækning)
 • C – Circulation (kredsløbet og hjertet)

Hvem

Den person der er – eller kommer tilstede ved ulykken

Hvornår

Når hændelsen indtræffer

Handling

Ring til alarmcentralen. Tryk (0)-1-1-2

 

Fortæl, at I har brug for ambulance

 • Hvem du er
 • Adressen du ringer fra
 • Dit Telefon nr.
 • Hvad der er sket
 • Hvor mange tilskadekomne, der er tale om
 • Modtag ambulancen ved indkørslen til ulykkesstedet og vis vej til skadestedet.

 

Sørg for frie køreveje.

 

Kontakt lokalledelsen og informer om hændelsen

Kontaktoplysninger

Lokalledelsen

 

Brand og Redning

 

Alarmcentralen

Førstehjælpens 4 hovedpunkter er:

 1. Skab sikkerhed
 2. Vurdér personen

 3. Tilkald hjælp

 4. Giv førstehjælp

Giv psykisk førstehjælp – tal beroligende med den/de
tilskadekomne.

 

Uheld med kemiske stoffer:

 • På hud eller i øjne - skyl med vand
 • Indtagelse eller indånding – søg læge eller skadestue.