Indsatsplan - Alvorlig personrettet hændelse

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen og Sundhed og Omsorgs arbejdsgruppe for beredskabsplaner
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 26 november 2013

Situation

Et eller flere personaler i Sundhed og Omsorg bliver udsat for alvorlig personrettet hændelse 

Alarmering

Personalet ringer 112.

Derefter kontaktes lokallederen, som overtager ledelsen af situationen.

Opgaver

  • Bevare roen og undgå panik
  • Skabe overblik over situationen

Handling

Alarmere   

En ledelsesperson på arbejdsstedet leder "slagets gang" og følger alarmeringsinstruksen.

Områdeledelsen informeres. 

Chefen for Sundhed- og Omsorgsafdelingen informeres og, om nødvendigt, indkalder Krisestaben.

Det er vigtigt at der informeres hurtigt til den øverste ledelse og til informationen (omstillingen), og at disse informeres løbende.

Psykisk førstehjælp kan blive aktuel selvom folk umiddelbart virker afklarede.

Ledelse og organisation

Det berørte steds ledelse har ansvaret for indsatsen og kontakten til politiet til Krisestaben er trådt sammen.

risestaben sørger for den overordnede koordinering. 

Kommunikation

Krisestaben modtager orientering

Krisestaben har ansvaret for information til det berørte steds ledelse, samt information til pårørende og pressen.

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation. 

Kontaktoplysninger

Politi

Distrikts- og lokalledere

Krisestaben

Psykologer (krisehjælp)

Bilag

Se også kommunens tilbud om krisehjælp