Indsatsplan Strømafbrydelse - VHC Botilbud og udkørende teams

Udarbejdet af: Områdeleder Lone Eiersted
Godkendt af: Centerleder Jes Svenninggaard
Dato: 18. december 2013

Situation

Strømsvigt 

 

Alarmering

Ved strømsvigt af en varighed på mere end 15-30 min. Kontaktes Energi Midt. 

 

Opgaver

• Find lommelygter frem, som skal opbevares for personalet, et kendt sted
• Bevar roen
• Få overblik over om vi har beboere/borgere der er afhængig af elektrisk medicinsk udstyr, (det kan være be-pap, iltningsapparat med videre). Indlæggelse kan være nødvendig, lægen kontaktes
• Opsøg disse beboere, og fortæl dem at hjælpen er på vej
• Saml de borgere/beboere der har mulighed herfor i et opholdsrum, og skab hygge og ro med levende lys. Der skal være et personale tilstede hos disse
• Under strømsvigt lyttes om muligt til den lokale radiostation 
 

Handling

Medarbejderne handler efter ovenstående forskrifter 

 

Ledelse og organisation

De tilstedeværende medarbejdere leder den konkrete hændelse  

 

Bemanding og udstyr

• Personalet
• Lommelygter
• Stearinlys 
 

Kommunikation

• Energi Midt kontaktes
• Afdelingsleder kontaktes såfremt det er længerevarende strømafbrydelse 
• Eventuelt læge/sygehus såfremt borgere har brug for elektronisk medicinsk behandling 
 

Kontaktoplysninger

Energi Midt, tlf. 70 15 15 60

Centerleder Jes Svenninggaard, tlf. 24 88 39 61

Områdeleder Lone Eiersted, tlf. 30 92 78 35