Indsatsplan Særligt farlige sygdomme - VHC Dag

Udarbejdet af: Afdelingsleder Lone Nielsen
Godkendt af: Områdeleder Lena Gaarde
Dato: 20. november 2013

Situation

Der er hos en borger/medarbejder konstateret smitsom sygdom. 

 

Alarmering

Medarbejderen der opdager eller får besked om sygdommen giver besked til øvrige medarbejdere. Samt til døgntilbuddet eller pårørende. 
Der tages telefonisk kontakt. 

Opgaver

Den smittebærende borger skal hentes hjem af døgntilbuddet eller pårørende, som derefter tager over med hensyn til lægetilsyn.
Den smittebærende medarbejder, bliver hjemme og sørger selv for lægetilsyn. 
 

Handling

Medarbejderen på stedet, som opdager/erfarer sygdommen tager telefonisk kontakt til personalet fra døgntilbuddet eller pårørende. Den smittebærende borger hentes hjem af botilbuddet, som derefter tager over med hensyn til lægetilsyn. Den smittebærende medarbejder, bliver hjemme og sørger selv for lægetilsyn.. Embedslægen kontaktes ved særligt farlige sygdomme (jævnfør Særlige opmærksompunkter) Ligeledes informeres afdelingsleder herom. Afdelingsleder vurderer om øvrig ledelse skal have besked 

 

Ledelse og organisation

Den medarbejder der først erfarer smitten, har ansvaret for at der handles i overensstemmelse med ovenstående. 

 

Kommunikation

Medarbejderen, som erfarer smitten informerer afdelingsleder og øvrige kollegaer.

Medarbejderen, som erfarer smitten, aftaler med afdelingsleder, hvem der tager kontakt til botilbuddet og/eller pårørende.
Afdelingsleder vurderer om øvrig ledelse skal informere og om nødvendigt tager kontakt til embedslægen. 
 

Kontaktoplysninger

Områdeleder Lena Gaarde, tlf. 51 15  59 80

Afdelingsleder Lone Nielsen, tlf. 24 82 87 18 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der skal i forbindelse med specifikke sygdomme, for eksempel hepatitis B, mæslinger, røde hunde, meningitis rettes direkte kontakt til embedslægen.