Indsatsplan - Vold og trusler om vold HOP Søvej 3

Udarbejdet af: Carsten Andersen
Godkendt af: Afdelingsledelsen
Dato: 1. november 2014

Situation

Vold er den adfærd en person viser, når han/hun truer, skader eller ødelægger

genstande eller skader andre personer.

Voldelig adfærd er fysisk og/eller psykisk overskridelse af et andet menneskes grænse, hvorved personen føler sig truet eller krænket.

Gå aldrig ind i en situation, som du er i tvivl om du kan håndtere – både mentalt og fysisk.

Indsatsen skal virke forebyggende, således at volden/truslen om vold optimalt set forebygges og dermed undgås.

Trusler om vold kan også modtages via tlf. eller mail. 

Alarmering

Alarmering kommer fra involveret personale enten direkte eller indirekte. Eksempelvis anråbes kollegaer, hvis det er nødvendigt. Kollegaer, der overhører ”højrøstede samtaler”, skal give kollegaen den fornødne opmærksomhed.

Er der brug for alarmering – tilkald politiet – ring 114. 

Opgaver

Forsøg at nedtrappe konflikten – forlad lokalet – jeg ønsker ikke at fortsætte dialogen på den her måde.

Sikring af, at den voldelige eller truende person passiviseres eller forlader stedet.

Ved telefoniske trusler – afbryd samtalen. 

Handling

Medarbejderen:
Læs altid situationen.
Forsøg at forebygge situationen.
Påtal eventuel generende adfærd.
Hvis du føler det er nødvendigt, gå væk. Det er tilladt.
Tal med dine kolleger og leder om hændelsen.
Orientér nærmeste leder om alle former for vold. Udgangspunktet er, at overgreb mod ansatte politianmeldes og indberettes sammen med leder.
Fortæl om dine praktiske og følelsesmæssige behov.

Kollegaen:
Kollegerne bør reagere eller forblive tilstede, hvis en medarbejder/kollega er i situation, hvor det er usikkert, hvad der sker. Vær synligt tilstede. Grib ind hvis det føles rigtigt og skaf hjælp, hvis situationen udvikler sig.
Hvis det er nødvendigt så hjælp din kollega væk fra situationen.
Giv fysisk/psykisk førstehjælp hvis nødvendigt.
Hjælp med underretning af leder.
Den voldsramte må ikke lades alene.
Hjælp med arbejdsopgaverne og andre praktiske ting.

Lederen:
Mød op, hvis det er muligt.
Nærmeste leder følger op på hændelsen og er ansvarlig for den efterfølgende dokumentation, arbejdsskade registrering, evt. politianmeldelse,mv
Vurdér medarbejderens behov. Tilkald evt. krisepsykolog
Anmeldelse af hændelsen. Skal foregå senest 9 dage efter hændelsen ved evt. sygemelding.
Vurdér informationsbehov i organisationen.
Opfølgning for medarbejderen og kollegerne, -debriefing
Opfølgning på sikkerhedsmøder med AMR
Tilbyd psykolog/ coaching hjælp. 
 

Ledelse og organisation

Indsatsen koordineres og ledes af den berørte medarbejders nærmeste leder. 

Bemanding og udstyr

Ledelsen og arbejdsmiljørepræsentant træder til efter behov. 

Kommunikation

Kommunikation

Medarbejderen orienterer sin nærmeste leder.

Lederen vurderer informationsbehovet internt i organisationen.
Lederen følger op overfor medarbejderen og kollegerne, - debriefing.
Leder og AMR drøfter alle episoder på sikkerhedsgruppe møder. 

Kontaktoplysninger

Silkeborg Politi 114 eller tlf. 87 23 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99

Socialchef Dorte Eastwood - 2349 5658

Kontaktpersoner i afdelingerne:

Børnehandicapcenter: Jonhild Abrahamsen – 2169 4007
Staben                    : Mette Faust Kjær – 2036 9617