Indsatsplan - Strømafbrydelse BHC Solbo

Udarbejdet af: Områdeleder Unna Koldbæk
Godkendt af: Afdelingsledere Poul Svejstrup og Lone Bitsch
Dato: 14. marts 2014

Situation

Strømmen går, der er ingen strøm til de elektriske maskiner for eksempel IT, loftlifte, køleskabe, fryser, vaskemaskine, elevator, lys med mere.

Personale kan ikke varetage de daglige funktioner hos borgeren da de elektriske apparater /maskine kan risikere at ophører midt i en funktion, for eksempel loftslift.

Borgeren bliver udsat samt kan de blive utrygge.

 

Alarmering

• Personalet erfarer at strømmen er gået.

• Personalet alarmer afdelingslederne ved længere strøm svigt

• Afdelingslederne alarmerer områdelederen ved længere strøm svigt.

• Alarm foretages via mobil som forventes at virke.

 

Opgaver

• Tjekke om relæet er slået, relæet sidder i kælderen.

• Kontakt elektrikerne - vagten

• Borgers sikkerhed og helbred er i fokus.

 

Handling

• Tænd stearinlys og anvende eventuelt lygter.

• Ved borgere i lift anvendes nød-knap og manuel forflytning.

• Ved længerevarende strømafbrydelse koordineres med afdelingsledelse og evt. brand og redning som kan deltage i den fysiske forflytning eller borger må midlertidig blive i sin seng, kørestol..

• Der må ikke anvendes levende lys på Kvisten.

 

Ledelse og organisation

• Personalet har ansvaret for en hurtig konkret handling i situation.

• Ved længere varende strøm svigt er det afdelingslederne som har ansvaret for at koordinerer indsatsen i samarbejde med personalet.

 

Bemanding og udstyr

• Det tilstedeværende personale finder udstyret frem, stearinlys og lygter. 

 

Kommunikation

Intern:
• Det er afdelingslederne der udstikker proceduren for hvordan personalet skal forholde sig strøm svigt.

Ekstern:
• Ved længere varende strømsvigt informerer områdelederen

 

Kontaktoplysninger

• Afdelingslederen kontaktes pr. telefon
• Områdelederen kontaktes pr. telefon
• Centerlederen kontaktes pr. telefon
• Pårørende kontaktes pr. telefon

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Det er vigtigt at lygter og batterier tjekket op i forbindelse med Intern Audit 2 gange årligt.
Bemærk at levende lys kan udgøre en fare for borgerne.