Indsatsplan IT-nedbrud i forhold til medicin - VHC Døgn

Udarbejdet af: Afdelingsleder Ulla Knudsen
Godkendt af: Områdeleder Susanne Kongerslev Andersen
Dato: 18. december 2013

Situation

Strømmen går og der er ikke strøm til alle elektriske maskiner, blandt andet IT.
Personalet kan derved ikke håndtere medicin via IT.

Borgerens elektroniske medicinhåndtering kan derved ikke opretholdes. 
 

Alarmering

Personalet alarmerer ved konkret strømafbrydelse.
Alarm gives videre til kollegaer og afdelingsleder.
Der alarmeres enten verbalt/fysisk eller via mobil. 
 

Opgaver

Tjekke om relæet er slået fra, og sikringer eventuel skal skiftes.
Eventuelt ringe til Energi Midt.
Medicinlister som er udskrevet og ligger ved/i medicinskab skal findes frem.
Borgeren skal have sin medicin både den rigtige og til tiden. 
 

Handling

Stearinlys/fyrfadslys (husk tændstikker/lighter) suppleret med batteridrevne lygter tages i anvendelse for at finde medicinlister.

Indsatsen koordineres eventuelt med læge. 
 

Ledelse og organisation

Det er medarbejderne som udfører og koordinerer indsatsen i samarbejde med afdelingslederen. 

 

Bemanding og udstyr

Medarbejderne indgår i bemandingen, og udstyr er stearinlys og lygter. 

 

Kommunikation

Medarbejder informerer afdelingsleder.

Afdelingsleder informerer områdeleder via mobil. 
 

Kontaktoplysninger

Centerleder Jes Svenninggaard, tlf. 24 88 39 61

Områdeleder Susanne Kongerslev Andersen, tlf. 30 68 98 09

Energi Midt, tlf. 70 15 15 60 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Det sikres, at regler om medicinhåndtering overholdes, så der altid er udskrevne ajourførte medicinlister tilgængelig.

Det sikres at der forefindes stearinlys og lygter.

Bemærk at levende lys kan udgøre en fare for borgerne.