Indsatsplan IT-nedbrud i forhold til medicin - BHC Solbo

Udarbejdet af: Områdeleder Unna Koldbæk
Godkendt af: Afdelingsledere Poul Svejstrup og Lone Bitsch
Dato: 14. marts 2014

Situation

Der er strøm svigt, strømmen går.

Personalet kan ikke komme ind på borgerens elektroniske medicin journal på BBJ.

Ved strømsvigt kan borgerens elektroniske medicinhåndtering ikke opretholdes.

 

Alarmering

• Personalet alarmer afdelingslederne om strøm svigt / IT nedbrud.

• Afdelingslederne alarmer områdelederen

• Alarmeringen foregår enten verbal/ fysisk eller via mobil

 

Opgaver

• Tjekke om relæet er slået fra, relæet sidder i kælderen.

• Det sikres, at regler om medicinhåndtering overholdes, herunder ajourføring i BBJ, samt at medicinskemaer forefindes i udskrevet form i afdelingens medicin mappe samt i doseringsæske så det sikres at borger får den ordinerede medicin.

 

Handling

• Stearinlys/fyrfadslys (husk tændstikker/lighter) suppleret med batteridrevne lygter tages i anvendelse for at fremskaffe medicinlister.

• Der må ikke anvendes levende lys på Kvisten.

• Koordineres eventuelt med læge.

 

Ledelse og organisation

• Det er afdelingslederne som har ansvaret for at koordinerer indsatsen i samarbejde med personalet. 

 

Bemanding og udstyr

• Det tilstedeværende personale finder udstyret frem, stearinlys og lygter. 

 

Kommunikation

Intern:
• Det er afdelingslederne der udstikker retningslinjer for hvordan personalet skal forholde sig i forhold til IT nedbrud

Ekstern:
• Ved længere varende IT nedbrud informerer områdelederen.

 

Kontaktoplysninger

• Afdelingslederen kontaktes pr. telefon
• Områdelederen kontaktes pr. telefon
• Pårørende kontaktes pr. telefon 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Det er vigtigt at lygter og batterier tjekket op i forbindelse med Intern Audit 2 gange årligt.

Bemærk at levende lys kan udgøre en fare for borgerne.