Indsatsplan Evakuering - VHC Lysbro Uddannelsescenter

Udarbejdet af: Afdelingsleder Niels Folke
Godkendt af: Områdeleder Lena Gaarde
Dato: 18. december 2013

Situation

Evakuering af borgere ved pludselig opstået farlig hændelse 

 

Alarmering

Medarbejdere der opdager hændelsen, giver straks besked til øvrige medarbejdere og borgerne på stedet.

Evakuering iværksættes.

Opgaver

Borgerne skal være i fokus, både dem som skal evakueres, og dem der skal skærmes og guides væk fra hændelsen.

Der ringes 1-1-2 og sikres, at der er fri adgangsvej for brandvæsen eller ambulance.

 

Handling

Medarbejderen som opdager hændelsen/ulykken underretter kolleger i egen gruppe. En af disse underretter afdelingsleder og/eller andre grupper. Medarbejder som opdager hændelsen tager kontakt til Alarmberedskabet. Ringer 1-1-2.
Der kigges på tegning og beskrivelse over gruppens egen evakueringsplan, og handling fortages ud fra anvisningerne.

Der kan eventuelt rekvireres hjælp fra andre grupper på stedet. 
 

Ledelse og organisation

Medarbejderne i gruppen har ansvaret for at lede indsatsen i gruppen. I forhold til øvrige grupper er medarbejderne i disse grupper ansvarlige for ”egne” borgere.

Hver gruppe har specifikt tilrettet evakueringsplan, som er tilrettet til deres borgergruppe og fysiske lokaliteter. 
 

Bemanding og udstyr

Gruppens medarbejdere indgår i indsatsen. Telefon findes i gruppen, på kontor eller i busser. Egen mobil kan også anvendes.
I tilfælde af brand, er brandslukningsmateriel indtegnet på gruppens evakueringsplan. 
 

Kommunikation

Medarbejder der opdager hændelsen ringer 1-1-2.
Derefter kontaktes afdelingsleder af førnævnte medarbejder. Er afdelingsleder ikke tilstede kontaktes Områdeleder.
Afdelingsleder kontakter døgntilbud og/eller pårørende. 
 

Kontaktoplysninger

Der ringes til Alarm 1-1-2.

Områdeleder: Lena Gaarde, tlf. 51 15 59 80

Afdelingsleder: Niels Folke, tlf. 51 71 53 63