Indsatsplan - Dødsfald eller svær tilskadekomst af borger BHC Solbo

Udarbejdet af: Områdeleder Unna Koldbæk
Godkendt af: Afdelingsledere Poul Svejstrup og Lone Bitsch
Dato: 14. marts 2014

Situation

Når en borger dør eller kommer svært til skade på Solbo.

Indsatsplanen retter sig mod borger og personale på Solbo

 

Alarmering

• Ring 1-1-2

• Personalet kontakter afdelingslederen

• Afdelingslederen kontakter forældrene ved svær tilskadekomst samt hvis forældrene ikke er der i dødsøjeblikket.

• Afdelingslederen kontakter områdelederen

• Områdelederen kontakter centerlederen

• Kontakten foregår via telefonen.

 

Opgaver

• Der aftales en opgavefordeling imellem de medarbejder der er tilstede.

• Ved svær tilskadekomst skal der fokus på den skadeslidte samt skal der tages vare på de andre beboere.

 

Handling

Når der ringes til 1-1-2 skal I bede om at få en læge med, idet det kun er en læge der kan erklære borgeren død.

Der indkaldes evt. ekstra personale til de øvrige beboere.

Ved dødsfald koordineres indsatsen med:
• Læge
• Pårørende
• Bedemand
• Præst
Ved svær tilskadekomst:
• Læge
• Pårørende

Ledelse og organisation

• Indtil lægen ankommer, er det den tilstedeværende medarbejder der leder indsatsen. Lægen tager over når han ankommer.

• Det er afdelingslederen og den koordinerende pædagog/ team der efterfølgende har den tætte kontakt med de pårørende, og øvrige instanser om hvad der skal ske, og hvordan indsatsen skal forløbe.

 

Bemanding og udstyr

• Den tilstedeværende medarbejder
• Afdelingsleder

 

Kommunikation

Interne:
• Personale kontakter afdelingsleder
• Afdelingsleder kontakter områdeleder
• Områdeleder kontakter centerleder
• Afdelingsleder eller områdeleder laver en orientering til de øvrige medarbejder.
• Orienteringen kan foregå enten via telefon/ mobil

Ekstern:
• Som udgangspunkt er det ledelsen som informerer videre til pårørende.

Afdelingslederne kan i særlige tilfælde erstattes af den koordinerende pædagog.

 

Kontaktoplysninger

• Brand og Redning ring 1-1-2
• Lægen kontaktes pr. telefon
• Afdelingsleder kontakter pr. telefon
• Områdeleder kontakter pr. telefon
• Pårørende kontaktes pr. telefon

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Anvendelse af evt. psykologbistand